Cévní přístupy a jejich spojitost s průchodnosti a úmrtností

Cílem nové studie bylo prozkoumat rizikové faktory ztráty průchodnosti cévního přístupu u hemodialyzovaných pacientů a srovnat výsledky týkající se ztráty průchodnosti a úmrtnosti u jednotlivých typů cévního přístupu − AV graftu a AV fistule.
Uvedené parametry byly sledovány u 919 případů ošetření na hemodialýze.
Kardiovaskulární choroba v anamnéze před zavedením katétru, nejnižší hladiny albuminu v krvi, nejvyšší hladiny hsCRP (C-reaktivní protein, biomarker zánětu) a nejnižší hladiny fetuinu A (protein, jehož přítomnost souvisí se zánětem a podvýživou) − byly spojeny se ztrátou primární průchodnosti jak u graftu, tak u fistule. Vyšší věk, ženské pohlaví a diabetes souvisely pouze se ztrátou primární průchodnosti fistule. Použití graftu, jako cévního přístupu u hemodialýzy, ve srovnání s fistulí bylo spojeno s 1,4krát zvýšeným rizikem ztráty primární průchodnosti a s 1,5krát zvýšením rizikem úmrtí.

duben 2013

Zdroj: http://www.biomedcentral.com/1471-2369/14/79/abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme