Cvičení v predialyzačním období

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin v predialyzačním období často vykazují sníženou fyzickou kondici, která je přímo spojena s vyšší úmrtností. Tento stav mívá mnoho příčin, vzniká nejčastěji z důvodu fyzické inaktivity, anémie, zánětu, ztráty svalové hmoty a snížené funkčnosti svalů. Tyto faktory pak způsobují další snižování fyzické kondice, což je spojeno se značně zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárního onemocnění.

Prospěšnost pohybu u pacientů na dialýze

Cvičení je obecně považováno za významnou součást prevence chronických onemocnění a je uznáván jeho přínos pro zmírnění následků chronických chorob. Současné klinické pokyny pro léčbu pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez nutnosti dialýzy i těch dialyzovaných doporučují, aby nemocní z důvodu prevence kardiovaskulárních onemocnění cvičili každý den alespoň 30 minut.

Nové vědecké důkazy potvrzují výhody pravidelného pohybu. Např. u dospělých s chronickým onemocněním ledvin, kteří cvičili pravidelně třikrát týdně více než 30 minut, bylo zjištěno zlepšení fyzické kondice a kardiovaskulárních parametrů a s tím související kvality života. Navzdory tomu povědomí o úloze fyzické aktivity při onemocnění ledvin stále není dostatečné a chybí přesnější návodné pokyny zahrnující optimální způsoby cvičení a možnosti jejich zařazení do terapeutického programu.

Význam fyzické aktivity v predialýze

Většina důkazů o prospěšnosti cvičení pochází ze studií prováděných s pacienty s chronickým onemocněním ledvin podstupujících dialýzu. Ukazují, že pohybová aktivita je bezpečná, nemá žádnou souvislost s úmrtím a zlepšuje zdravotní výsledky i kvalitu života pacientů. Již méně byl zkoumán přínos fyzické aktivity v predialyzačním období a není proto k dispozici dostatek studií hodnotících efektivitu cvičení u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kteří nejsou závislí na dialyzační léčbě.

Přesto poslední výzkumy dokazují, že cvičení může zlepšit fyzickou kondici, zpomalit progresi onemocnění ledvin a mít pozitivní dopad na související choroby. Ačkoli předběžné důkazy hovoří o pozitivních výsledcích pohybové aktivity i v predialyzačním období, bude zapotřebí další výzkum, aby bylo možné určit optimální režim, frekvenci a intenzitu cvičení vhodné pro pacienty v predialýze.

Zdroj: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nep.12285/pdf

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme