Denní příjem hořčíku u hemodialyzovaných pacientů

Cílem výzkumu bylo zhodnotit denní příjem hořčíku a jeho souvislost s ​​koncentrací hořčíku v krvi u pacientů na hemodialýze. U celkem 101 pacientů byla zjišťována hladina hořčíku v krvi. Všichni, kteří měli hladinu hořčíku vyšší než 1,5 mmol/l, byli požádáni o vyplnění standardního 3denního nutričního dotazníku. Kontrolní skupina se skládala z náhodně vybraných hemodialyzovaných pacientů se sérovou ​​koncentrací hořčíku nižší než 1,5 mmol/l a 20 osob s normální funkcí ledvin a obvyklou dietou.

Zvýšená hladina hořčíku v krvi (vyšší než 1,5 mmol/l) byla objevena u 17 pacientů (16,8 %), kteří přijímali více než 281 mg hořčíku denně. U všech pacientů byl zjištěn silný vztah mezi příjmem hořčíku v potravě a jeho sérovou ​​koncentrací.

Denní příjem hořčíku je rozhodující činitel ovlivňující hladinu hořčíku u pacientů na hemodialýze. U dialyzovaných pacientů bez zvýšené hladiny hořčíku v krvi je možné zvážit užívání vazačů fosfátů obsahujících hořčík.

leden 2012

Zdroj: "jrnjournal.org":http://www.jrnjournal.org/article/S1051-2276(11)00063-X/abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme