Deprese často zůstává u dialyzovaných neléčena

Nový americký výzkum ukazuje, že pacienti na hemodialýze často vykazují příznaky deprese. V mnoha případech však nemají zájem zahájit léčbu antidepresivy a navíc preskripce těchto léčiv může být vzhledem k jejich zdravotnímu stavu problematická.

Příznaky deprese trpělo 37 ze 147 dialyzovaných

101 pacientů dlouhodobě léčených hemodialýzou bylo požádáno, aby každý měsíc po dobu jednoho roku vyplnili dotazník zkoumající příznaky deprese. Na základě jejich odpovědí bylo vyhodnoceno, že 39 z nich splnilo kritéria pro depresi. V 70 % situací byly potíže těchto pacientů řešeny antidepresivy.

V 51 situacích ze 70 měsíčních hodnocení bylo zjištěno, že pacienti nebyli ochotni akceptovat doporučení ohledně zintenzivnění jejich léčby. Ve 44 případů hodnocených jako deprese pacientům nebyla předepsána antidepresivní léčba a ve 40 případech naopak pacienti odmítli doporučení zahájit léčbu antidepresivy. Primárním důvodem k jejich rozhodnutí byla skutečnost, že příznaky deprese přičítali akutnímu onemocnění, chronickému onemocnění nebo dialýze (57 %).

Deprese u dialyzovaných zaslouží více pozornosti

Z výsledků studie vyplývá, že pacienti na hemodialýze často trpí depresí, ale mnohdy nemají zájem o intenzivnější léčbu antidepresivy nebo její zahájení. Běžně přisuzují příznaky deprese nedávnému prodělání akutního onemocnění, následkům chronického onemocnění nebo dialýzy. Podle autorů výzkumu by do budoucna měla být věnována větší pozornost odhalování a léčbě symptomů deprese u pacientů na hemodialýze.

Zdroj: http://cjasn.asnjournals.org/content/early/2017/01/25/CJN.07720716.shor…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme