Náhrada funkce ledvin

Dialýza dvakrát týdně může zachovat zbytkovou funkci ledvin

Koncept postupného zvyšování dialýzy („incremental dialysis“), kdy se u pacientů při přechodu na hemodialýzu začíná s nižší frekvencí hemodialyzačních procedur, které narůstají teprve s poklesem funkce ledvin, může být bezpečným léčebným režimem pro pacienty se zbytkovou funkcí ledvin. V nedávné studii byla tato terapie dokonce spojena s výraznějším zachováním zbytkové funkce ledvin.

Dialýza dvakrát týdně versus třikrát týdně

V rámci studie byli srovnáváni pacienti, kteří v prvních 91 dnech po zahájení dialyzační léčby byli zařazeni do režimu s hemodialýzou probíhající dvakrát týdně (po dobu delší než 6 týdnů), s pacienty podstupujícími konvenční režim s dialyzační léčbou probíhající třikrát týdně. U pacientů, kteří dialýzu zahájili s režimem dvakrát týdně, klesala renální clearance močoviny i objem moči výrazně pomaleji v průběhu času ve srovnání s pacienty s konvenčním režimem hemodialýzy. Po jednom roce sledování nebyl mezi oběma skupinami nalezen žádný významný rozdíl v celkové úmrtnosti. Mezi pacienty s postupným zvyšováním hemodialýzy byl však tento přístup spojen s vyšším rizikem úmrtí u pacientů s nedostatečnou zbytkovou funkcí ledvin, s renální clearance močoviny 3,0 ml/min/1,73 m2 a nižší a objemem moči 600 ml/den a méně, ale ne u pacientů s vyšší výchozí zbytkovou funkcí ledvin.

Nižší frekvence počáteční dialýzy pro zachování zbytkové funkce ledvin

Výsledky výzkumu naznačují, že zahájení dialýzy s frekvencí dvakrát týdně může být bezpečný a výhodný režim pro zachování zbytkové funkce ledvin v průběhu času. Se zvýšenou opatrností by však měla být aplikována u pacientů s malou nebo žádnou zbytkovou funkcí ledvin. Autoři studie se domnívají, že častější hemodialýza může vést k rychlejší ztrátě zbytkové funkce ledvin prostřednictvím několika mechanismů, např. uvolňováním nefrotoxických zánětlivých mediátorů během hemodialýzy či ischemickým poškozením ledvin v důsledku dialyzační léčby.

Zdroje: 
www.renalandurologynews.com/hemodialysis/twice-weekly-dialysis-may-pres…;
www.ajkd.org/article/S0272-6386(16)00023-8/abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme