Dodržování prevence může omezit infekce v krevním oběhu

Američtí nefrologové zjistili, že v dialyzačních centrech, ve kterých byly realizovány a dodržovány vhodně navržené preventivní protiinfekční postupy, došlo k významnému snížení výskytu infekcí v krevním oběhu u pacientů podstupujících hemodialýzu.

Vysoké riziko infekce

Pacienti na hemodialýze jsou zvláště citliví vůči infekcím krevního řečiště z důvodu cévního přístupu, který jejich léčba vyžaduje. Autoři studie vycházeli z údajů, podle kterých se výskyt těchto infekcí v rámci dialyzačních zařízení v USA v posledních desetiletích výrazně zvýšil a způsobil tak nárůst hospitalizací a úmrtí u pacientů na hemodialýze.

Prevence přináší výsledky

Výzkumu se zúčastnilo 17 hemodialyzačních center v USA. Šetření bylo prováděno před a po zavedení preventivního programu. Ten zahrnoval např. aplikaci antiseptika chlorhexidinu na povrch kůže, důkladnou hygienu rukou a její kontrolu, přísné dodržování aseptických technik, edukaci a zapojení pacientů a vzdělávání zdravotnického personálu. Na základě analýzy údajů před a po zavedení preventivního programu bylo zjištěno, že se průměrná celková míra infekcí krevního řečiště snížila o 32 % (míra infekcí související s cévním přístupem o 54 %).

Příklad pro ostatní

Autoři studie věří, že tato iniciativa pomohla dokázat, jakých pozitivních výsledků v léčbě hemodialyzovaných pacientů lze dosáhnout pečlivým dodržováním stanovených preventivních opatření a důslednou edukací jak zdravotnického personálu, tak pacientů.
Dalším významným krokem bude rozšířit uvedené aktivity i do dalších dialyzačních zařízení a účinně tak předcházet těmto ničivým infekcím.

Zdroj: http://www.medscape.com/viewarticle/804174

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme