Genetické abnormality u dětí s onemocněním ledvin

Vědci odhalili, že významný podíl dětí s chronickým onemocněním ledvin vykazuje abnormality DNA, které bývají spojovány s neurokognitivními poruchami. Uvedené výsledky naznačují, že rutinní genetický screening dětí s chronickým onemocněním ledvin by mohl vést k dřívější a přesnější diagnóze a umožnit jejich cílenější sledování, prevenci a léčbu.

Genetické testování zpřesňuje diagnózu

U běžných klinických nálezů často nelze určit přesnou příčinu chronického onemocnění ledvin u dětí. Studie však ukazuje, že s použitím snadno dostupné metody tzv. chromozomální microarray analýzy pracující nejčastěji na principu DNA mikročipů, které umožňují vyšetřit všechny chromozomy v lidské výbavě, je možné v mnoha případech dosáhnout přesnější diagnózy a odhalit informace, které mohou pomoci definovat riziko pacienta pro jiné onemocnění, jako je např. autismus nebo cukrovka.

Abnormality DNA spojeny s mnoha dalšími poruchami

Vědecký tým provedl zmíněný genetický test u 419 dětí s chronickým onemocněním ledvin. Výsledné údaje byly porovnány s daty více než 21 tisíc zdravých dětí a dospělých jedinců. Vědci zjistili abnormality v DNA u 31 (7,4 %) z 419 dětí s chronickým onemocněním ledvin, tedy zhruba desetkrát častěji než u kontrolní skupiny zdravých jedinců. Nejčastější byly změny, které jsou spojeny s výskytem ledvinových cyst a diabetického syndromu a zvyšují náchylnost jedince mimo jiné k vrozeným vývojovým vadám ledvin, diabetu a kognitivním poruchám. Další odhalené abnormality jsou spojovány s opožděným vývojem či poruchami intelektu.

Genetické testy odhalí komplikace i kognitivní poruchy

Uvedená zjištění by podle autorů výzkumu mohla přispět ke změnám v současné klinické praxi. Rutinní genetický screening u dětí s chronickým onemocněním ledvin by mohl nejen usnadnit diagnostiku, ale také pomoci identifikovat jedince s rizikem komplikací, u nichž je zásadní včasná detekce a léčba, jako je např. diabetes. Uvedené výsledky navíc naznačují, že genetické abnormality u těchto dětí mohou ovlivňovat nejen zdraví ledvin, ale i neurologické funkce. Proto je nezbytné tyto změny zmapovat, porozumět jim a zavést do klinické praxe jako účinný nástroj v prevenci i léčbě.

Zdroje:
http://newsroom.cumc.columbia.edu/blog/2015/04/20/dna-chronic-kidney-di… http://www.jci.org/articles/view/80877

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme