Genetické faktory a riziko srdeční zástavy u dialyzovaných

U dialyzovaných pacientů se srdeční zástava objevuje dvacetkrát častěji než u běžné populace. Vědci se proto rozhodli prozkoumat dědičné faktory, které by mohly přispívat k riziku srdeční zástavy u této skupiny pacientů.

Páry dialyzovaných ze stejné rodiny

Ze souboru téměř 650 tisíc pacientů na dialýze bylo identifikováno 5 117 párů pacientů pocházejících ze stejné rodiny. U 4 053 z těchto párů byla potvrzena genetická příbuznost. Ty byly dále rozděleny na páry žijící ve společné domácnosti a na páry žijící odděleně. Dalších 1 064 párů pak představovalo životní partnery bez genetické příbuznosti.

Geneticky příbuzní měli vyšší riziko srdeční zástavy

Bylo zjištěno, že geneticky příbuzní rodinní příslušníci léčení dialýzou, kteří nežili ve společné domácnosti, měli o 88 % vyšší riziko srdeční zástavy v porovnání s kontrolními páry nepříbuzných pacientů na dialýze. Z geneticky příbuzných párů zemřelo na zástavu srdce 4,3 %, což je více než v kontrolní skupině (2,6 % párů). Výsledky studie dále ukazují, že geneticky příbuzní rodinní příslušníci léčení dialýzou žijící ve společné domácnosti mají o 66 % vyšší riziko srdeční zástavy v porovnání s kontrolními páry nepříbuzných pacientů na dialýze.

Srdeční zástava a vliv genetiky

Výsledky ukázaly, že pacienti s příbuzným, který zemřel na srdeční zástavu, měli o 45 % vyšší riziko úmrtí na srdeční zástavu ve srovnání s pacienty bez srdeční zástavy v rodinné anamnéze. Zmíněná zjištění naznačují, že genetické faktory pravděpodobně přispívají k vysokému riziku náhlého úmrtí u pacientů na dialýze. To podle autorů studie otevírá cestu pro další podrobnější genetické výzkumy v rámci populace dialyzovaných, aby bylo možné najít specifické geny, které by pomohly vysvětlit vysoké riziko srdeční zástavy a případně také nové způsoby léčby těchto pacientů.

Zdroje:
http://www.medscape.com/viewarticle/843315
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2015/04/16/ASN.2014090881.abs…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme