Hospitalizace kvůli srdečnímu selhání zvyšuje nebezpečí selhání ledvin

Výsledky nového výzkumu ukazují, že hospitalizace z důvodu srdečního selhání zvyšuje u pacientů s již existujícím chronickým onemocněním ledvin riziko selhání ledvin nebo úmrtí.

Souvislosti mezi selháním srdce a ledvin

Chronické onemocnění ledvin i městnavé srdeční selhání jsou stále rozšířenější, což souvisí zejména se stárnutím populace a se zvyšujícím výskytem nemocí, jako je diabetes, hypertenze a či srdečně-cévní choroby. Pacienti trpící chronickým onemocněním ledvin, kteří zároveň prodělali srdeční selhání, představují výzvu jak pro nefrology, tak pro kardiology. Pro lékaře může být totiž obtížné správně nastavit diuretickou léčbu snižující riziko srdečního selhání, aniž by došlo k dalšímu zhoršení funkce ledvin.

Srdeční selhání zvyšuje riziko selhání ledvin

Výzkumníci analyzovali údaje téměř 3 tisíc pacientů s chronickým onemocněním ledvin a snažili se odhalit, jak opakované hospitalizace z důvodu srdečního selhání mohou ovlivnit riziko selhání ledvin nebo předčasného úmrtí. Riziko selhání ledvin i předčasné smrti výrazně vzrostlo postupně po každé další hospitalizaci z důvodu srdečního selhání. Ve srovnání s pacienty, kteří nebyli hospitalizováni kvůli srdečnímu selhání, jsou hospitalizovaní pacienti vystaveni téměř 5krát vyššímu riziku selhání ledvin a 3krát vyššímu riziku předčasného úmrtí. Pacienti hospitalizovaní dvakrát pak byli vystaveni 10krát vyššímu riziku selhání ledvin a 4krát vyššímu riziku úmrtí, u 3 hospitalizací byli pacienti vystaveni dokonce 14krát vyššímu riziko selhání ledvin a téměř 7krát vyššímu riziku úmrtí.

Po srdečním selhání sledovat ledviny

Výsledky studie tak naznačují, že srdeční selhání je u pacientů s chronickým onemocněním ledvin časté, a navíc že předchozí hospitalizace z důvodu srdečního selhání a jejich počet mohou ovlivnit i riziko selhání ledvin a předčasného úmrtí u této skupiny pacientů. Další výzkumy by se proto mohly zaměřit na možná preventivní opatření pro snížení rizika následného selhání ledvin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin po hospitalizaci z důvodu selhání srdce.

Zdroje:
http://www.newswise.com/articles/hospitalizations-for-heart-failure-inc…
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2014/09/03/ASN.2014030253.abs…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme