Hrazení hemodialýzy v cizině

Pacientům na dialýze zaplatí jejich česká zdravotní pojišťovna hemodialýzu také v zemích EU, a to v potřebném rozsahu odpovídajícímu délce jejich pobytu. Pacienti by si však měli domluvit toto ošetření v cizině s konkrétním zdravotnickým zařízením. Na místě se pak už jen prokážou evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). O předběžný souhlas s ošetřením v zemích EU pacienti svoji pojišťovnu žádat nemusejí. Péči poté uhradí česká zdravotní pojišťovna zahraničnímu zdravotnickému zařízení, na pacientovi samotném je úhrada případné spoluúčasti, a to ve stejné výši, jakou platí tamní pacienti.

Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Turecko a Makedonie nejsou zeměmi EU, ČR s nimi ale má smlouvy o sociálním zabezpečení, které zahrnují i zdravotní péči. V těchto zemích musí pacient předložit formulář, který si před odjezdem vyzvedne u své zdravotní pojišťovny. Chorvatsko a Makedonie ale akceptují také průkaz EHIC. Pokud revizní lékař schválí před vycestováním do těchto evropských zemí poskytnutí hemodialýzy, uhradí ji pojišťovna stejně jako v zemích EU. Výše úhrady pak odpovídá cenám v dané zemi. Souhlas má pacient potvrzen na předepsaném tiskopise. Bez tohoto souhlasu si zaplatí hemodialýzu sám. Zdravotní pojišťovna mu pak proplatí účet jen do výše ceny v Česku.
V ostatních zemích světa si pacient musí hemodialýzu zaplatit sám. Zdravotní pojišťovně předloží doklad o úhradě a dostane částku, kterou by za dialýzu zaplatila pojišťovna v Česku. Proplaceny ale mohou být náklady pouze na hemodialýzu, nikoli na hemofiltraci a hemodiafiltraci.

květen 2011

Zdroj: "svetzdravotnictvi.cz":http://www.svetzdravotnictvi.cz/zdravotni-pojistovny-hradi-hemodialyzu-…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme