Infekce zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s onemocněním ledvin

Zdá se, že infekce může u pacientů s chronickým onemocněním ledvin zvýšit riziko kardiovaskulárních příhod podobně jako předchozí srdečně-cévní příhoda.

Kardiovaskulární příhoda i infekce představují stejné nebezpečí

Kanadští výzkumníci analyzovali údaje více než 2 tisíc osob s chronickým onemocněním ledvin s průměrným věkem 70 roků. Kardiovaskulární příhoda se vyskytla u 281 pacientů (12,1 %), nemocní prodělali ischemickou příhodu, městnavé srdeční selhání, nebo se jednalo o jiné potíže. Infekční onemocnění se objevilo u 480 pacientů (20,9 %).

Z pacientů, kteří prodělali kardiovaskulární příhodu, bylo významně více těch, kteří byli postiženi infekcí (28,5 %), než těch, kteří žádným infekčním onemocněním netrpěli (19,9 %). Při srovnávání s pacienty bez předchozí kardiovaskulární příhody a bez nálezu infekce se ukázalo, že pacienti s infekcí měli 2,9krát vyšší riziko kardiovaskulární příhody. Při podrobnějším pohledu vyplynulo následující:

  • Pacienti, kteří již kardiovaskulární příhodu prodělali, ale infekcí netrpěli, měli riziko kardiovaskulární příhody 2,84krát vyšší.
  • Nemocní, kteří kardiovaskulární příhodu neprodělali, ale trpěli infekcí, měli 2,6krát vyšší riziko kardiovaskulární příhody.
  • Pacienti, kteří již prodělali kardiovaskulární příhodu a zároveň trpěli infekcí, měli dokonce 7,7krát vyšší riziko kardiovaskulární příhody.

Infekce jako významný faktor kardiovaskulárního rizika

Výsledky studie naznačují, že infekční onemocnění může u pacientů s chronickým onemocněním ledvin významným způsobem přispět k riziku kardiovaskulární příhody, a to dokonce v podobné míře jako předchozí kardiovaskulární příhoda v anamnéze.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/era-edta-congress/infections-hike-ca…
http://www.abstracts2view.com/era/view.php?nu=ERA15L1_2726

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme