Psychologická podpora

Intenzivnější kontakt s lékařem je klíčem ke zdraví dialyzovaných pacientů

Vědci zjistili, že dialyzační zařízení, ve kterých jsou lékaři v častějším a delším kontaktu s dialyzovanými pacienty, vykazují nižší úmrtnost a nižší míru hospitalizací. Četnost a doba trvání komunikace mezi pacientem a lékařem během dialyzační péče se však podle odborníků v jednotlivých zemích značně liší.

Lékař a jeho pacient

U více než 24 tisíc pacientů na hemodialýze z téměř 800 dialyzačních center z celého světa byla zjišťována spojitost mezi četností a dobou trvání kontaktu lékař − pacient a klinickými výsledky pacientů. Bylo objeveno, že:

  • frekvence kontaktu byla vysoká (více než jednou týdně) u 55 % dialyzačních zařízení, střední (jednou za týden) u 24 % dialyzačních center a nízká (méně než jednou za týden) u 21 % zařízení.
  • v Belgii, Francii, Německu, Španělsku a Japonsku vykazovalo více než 75 % dialyzačních zařízení vysokou frekvenci kontaktu. V Austrálii/Novém Zélandu, Švédsku, Velké Británii a Spojených státech mělo vysokou frekvenci kontaktu méně než 30 % dialyzačních zařízení.
  • v USA se snížil podíl dialyzačních zařízení s vysokou frekvencí kontaktů z 23 % v letech 1996−2001 na 5 % v letech 2005−2008. Za tímto poklesem může stát využívání nelékařských zdravotnických pracovníků.
  • ve srovnání s dialyzovanými pacienti v zařízeních s vysokou četností kontaktů mezi lékařem a pacientem, měli ti se středně častým kontaktem o 6 % vyšší riziko úmrtí v průběhu studie, pacienti s nízkou četností kontaktu pak dokonce o 11 % vyšší.
  • každých pět minut, o kterých byl kontakt mezi lékařem a pacientem zkrácen, znamenalo o 5 % vyšší riziko úmrtí.
  • podobně jako s úmrtností souvisela četnost a délka trvání kontaktu také s nutností hospitalizace dialyzovaných pacientů. Komunikací s lékařem k lepšímu zdraví Ukazuje se, že častější a delší kontakt mezi pacientem a lékařem v prostředí hemodialyzační péče je spojen s nižší úmrtností a nutností hospitalizace pacientů. Výsledky tak naznačují, že podpora takového přístupu by mohla zlepšit péči o pacienty na hemodialýze.

Zdroj: http://www.nephrologynews.com/articles/109655-frequent-and-longer-patie…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme