Co vás čeká

Jak probíhá odběr ledviny u dárce?

Je nesporné, že darováním orgánu dárce často přímo zachraňuje život nemocnému a pomáhá mu vrátit se k aktivnímu a plnohodnotnému životu. Operační rizika při zákroku vedoucího k odejmutí ledviny nepřevyšují rizika jinak zdravého pacienta podstupujícího středně velký operační výkon. Přesto se jedná o závažný zásah do organismu a musí mu tedy předcházet důkladná příprava.

Vyšetření dárce

Celý proces začíná podrobným vyšetřením potenciálního dárce orgánu. Nejprve u nefrologa (obvykle lékaře dialyzačního střediska příjemce), poté v příslušném transplantačním centru. Dárci orgánu je ambulantně provedeno základní interní vyšetření (krevní testy, vyšetření moči, ultrazvuk ledvin a břicha, EKG, rentgen hrudníku, vyšetření funkce ledvin, zobrazení tepen a žil ledvin kontrastní látkou). Zjistí se, zda je potenciální dárce zcela zdravý, zda trpí nevýznamnými chorobami, zda některé z jeho laboratorních nálezů jsou již „hraniční“ nebo zda je k výkonu jasně kontraindikován (např. kvůli tuberkulóze nebo rakovině).

Nedílnou součástí vyšetření je také zjištění kompatibility dárce a příjemce (zjišťuje se reakcí mezi bílými krvinkami dárce a krevním sérem příjemce). Avšak transplantace ledvin nekompatibilních dárců a příjemců se již v řadě zemí úspěšně realizují a výsledky těchto transplantací lze srovnat s transplantacemi od zemřelých dárců. Součástí vyšetření je také rozhovor s psychiatrem, který posoudí schopnost dárce rozhodnout se k darování ledviny. Toto vyšetření je zvláště důležité v případě altruistického dárce (bez pokrevních nebo rodinných vazeb na příjemce).

Jaký se provádí samotný výkon?

Vlastní operační výkon znamená odstranění jedné ledviny (nefrektomie), která je následně transplantována příjemci. Zbylá ledvina je schopna zajistit všechny životně potřebné funkce. Existují 2 základní operační postupy:

  • Klasická nefrektomie - provádí se v celkové anestézii, 15-20 cm dlouhým řezem pronikne operatér přes břišní stěnu a postupuje dále mimo dutinu břišní k tukovému pouzdru ledviny, následuje preparace ledvinné žíly, tepny a močovodu. Po přerušení těchto struktur je ledvina odejmuta z těla dárce, propláchnuta speciálním ledovým roztokem a přenesena do vedlejšího operačního sálu, kde je již zahájena operace příjemce ledviny. Nevýhodou je poměrně velká pooperační jizva, která může být i dlouhodobě bolestivá.
  • Laparoskopická nefrektomie - operační řez je umístěn pod pupkem a je pouze 8-10 cm dlouhý. Operace je prováděna při celková anestézii. Do dutiny břišní se zavede z drobného řezu na stěně břišní tupá jehla, pomocí které se do břicha fouká kysličník uhličitý, aby se vytvořil prostor pro operování. Poté se zavede různý počet operačních vstupů (většinou bývají 4) pro kameru a operační nástroje. Následuje preparace ledviny v tukové tkáni obklopující ledvinu, preparace ledvinné tepny, žíly a močovodu. Po přerušení těchto struktur je ledvina odejmuta z těla dárce a připravena pro voperování do těla příjemce. Výhodou laparoskopické metody je zkrácení doby hospitalizace a doby celkové rekonvalescence.

Zdroje: "zdn.cz":http://www.zdn.cz "sanquis.cz":http://www.sanquis.cz "fno.cz":http://www.fno.cz "transplantace.eu":http://www.transplantace.eu

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme