Co vás čeká

Předtransplantační proces z pohledu dárce

Člověk, který se rozhodne pro dárcovství orgánu, musí podstoupit detailní a komplexní vyšetření, aby se minimalizovalo riziko jakéhokoliv možného poškození jeho zdraví. Tento proces bývá zdlouhavý, invazivní a emocionálně náročný, přičemž až pětina potenciálních dárců musí být odmítnuta. Nedávný výzkum australských a kanadských vědců se pokoušel zjistit, jak tento proces prožívají samotní dárci.

Dárci orgánů musí bojovat s mnoha problémy

Hodnocení se zúčastnilo celkem 123 dárců ledvin ze tří transplantačních center (Austrálie a Kanada). Vědci identifikovali šest základních oblastí, které odrážejí prožívání dárců při hodnocení jejich způsobilosti pro darování orgánu. Oblasti, které byly spojeny s vytrvalostí, zahrnovaly emoční vklad (upřednostnění zdraví příjemce, touhu po normálním životě, obrana způsobilosti k dárcovství, pocit studu ze zklamání ostatních a překonání odporu), snahu dárce nenechat se odradit ani nízkým rizikem (důvěra v lékaře, přijetí smysluplných rizik a jejich normalizace) a psychickou přípravu (vyhýbání se lítosti, řešení protichůdných postojů při rozhodování a zvládání očekávané rekonvalescence). Další oblasti zahrnovaly obavy o vlastní zdraví (zpracování znepokojujících informací, zneklidňující nejistota a předoperační panika), systémové nedostatky (sebeobhajoba během celého procesu, stresující naléhavost celé situace, nejednotné důkazy o bezpečnosti, znervózňující důkladné tělesné vyšetření, dotazování ohledně rizik a finanční ztráty) a zásah do životního stylu (život v nejistotě před zásadním rozhodnutím, zatěžující narušení životního stylu a oceňování flexibility).

Rozhodnutí o darování orgánu je emoční investicí

Dárci uváděli, že darování orgánu pro ně znamenalo zejména emoční vklad a odhodlání bránit vlastní způsobilost k dárcovství navzdory obavám z poškození zdraví, finančních ztrát, narušení běžného života či odporu rodiny a známých. Ukazuje se tak, že v předtransplantačním období je nutné věnovat zvýšenou pozornost také dárcům samotným, zejména jejich přípravě na operaci a následnému zotavení po zákroku, na minimalizaci jejich úzkosti a narušení běžného života, a umožnit jim, aby měli prostor vyjadřovat své obavy.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28993303?dopt=Abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme