Psychologická podpora

Jak zvládnout depresi u dialyzovaného pacienta?

Deprese je vážné psychické onemocnění, které patří mezi poruchy nálady. Jedná se o patologický smutek projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince. U těžších forem existuje velké nebezpečí sebevražedného jednání. Uvádí se, že v běžné populaci onemocní depresí alespoň jednou v životě asi 20 % lidí, u dialyzovaných pacientů je to 30 %. Deprese je tedy poměrně běžnou komplikací dialyzační léčby.

Jaké jsou příznaky deprese?

Mezi hlavní psychické příznaky patří smutek, plačtivost, snížené sebevědomí, pocit beznaděje a neschopnost radovat se, dlouhodobě zhoršená nálada. Jedinec se přestává zajímat o dřívější příjemné aktivity a přestává z nich mít potěšení. Dále dochází k poruchám spánku, koncentrace, paměti. Charakteristická je i celková ztráta energie, nechutenství. Zhruba 2 třetiny nemocných prožívá silné úzkostné stavy, které zvyšují riziko sebevraždy. 5-15 % nemocných s depresivní poruchou ukončí svůj život sebevraždou.

Jak se deprese léčí?

Základem je léčba antidepresivy, což jsou psychiatrické léky užívané ke zmírnění symptomů klinické deprese. Dnes jsou k dispozici desítky preparátů s vysokým efektem a minimálními vedlejšími účinky. Závislost na lécích při správném užívání prakticky nehrozí. Při léčení antidepresivy je třeba počítat s tím, že léky začnou účinkovat až po čase, často až s odstupem 2-3 týdnů a léčba by měla trvat 1 rok i déle a ukončena by měla být po domluvě s lékařem. Své místo v léčbě deprese má i psychoterapie.

Deprese u dialyzovaných

Častým důvodem vzniku deprese může být také vážné chronické onemocnění, kam nepochybně patří i selhání ledvin a závislost na dialyzační léčbě. Dialyzovaní pacienti se musí potýkat s mnoha problémy. Ztrácí nezávislost, částečně i možnost volně cestovat a svobodně se rozhodovat. Snižuje se jejich fyzická kondice, často musí překonávat bolest. Mnozí nemocní se musí vyrovnávat se ztrátou zaměstnání, a tím i s oslabením své finanční a společenské pozice a pocitu sebeúcty. Často jsou také nabourány partnerské vztahy. Někdy je pro lékaře obtížné rozlišit tělesné příznaky deprese od příznaků selhání ledvin. Pacienti na dialýze se musí vyrovnávat s mnoha těžkostmi a deprese se pro ně mnohdy stává již neúnosným břemenem. Léčba je však v tomto případě poměrně snadná, léky na tuto nemoc existují a pacienti je dobře snáší. Psychická pohoda pak většinou přispěje i k lepšímu tělesnému zdraví. Zdroje: http://www.stezen.cz http://www.ehow.com http://www.deprese.psychoweb.cz

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme