Je časné užívání vazačů fosfátů prospěšné?

Je obecně známo, že pacienti s normální hladinou fosforu v krvi před zahájením dialýzy následně vykazují nejnižší úmrtnost. Souvislost mezi vyšší hladinou fosforu a vyšší úmrtností by mohla být dobrým důvodem pro užívání vazačů fosfátů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Avšak běžně předepisované vazače fosfátů nemusí být pro tyto pacienty tak účinné a bezpečné, jak se předpokládalo. Naopak z nedávné menší studie vyplývá, že mohou způsobit nečekané zdravotní komplikace.

Nebezpečný fosfor

Vyšší hladiny fosforu jsou spojovány se srdečními problémy, onemocněním ledvin a předčasným úmrtím. Zdravé tělo za normálních okolností vylučuje nadměrné množství fosforu močí, tedy prostřednictvím ledvin. Pacienti s poruchou ledvinné funkce mají proto často zvýšenou hladinu fosforu v krvi. Vazače fosfátů jsou léky, které snižují hladinu fosforu tak, že na sebe vážou fosfor z potravy. Ačkoliv jsou schváleny pouze pro pacienty se selháním ledvin, jsou často v dobré víře předepisovány také pacientům trpícím chronickým onemocněním ledvin.

Vazače fosfátů a pacienti s onemocněním ledvin

Nedávná studie se snažila vyhodnotit dopady těchto léků na pacienty ve středně až pokročilé fázi onemocnění a s normální či téměř normální hladinou fosforu. Do studie bylo zahrnuto 148 pacientů, kteří buď užívali vazače fosfátů, nebo placebo. Pacienti byli vyšetřeni po 3, 6 a 9 měsících léčby. Léčba vazači fosfátů (ve srovnání s léčbou placebem) výrazně snížila hladiny fosforu v moči a mírně i v krvi a zpomalila progresi paratyroidální poruchy (poruchy funkce příštítných tělísek), která je častou komplikací chronického onemocnění ledvin. I přes tyto pozitivní účinky neměly vazače fosfátů žádný vliv na hladinu hormonu, který reguluje vylučování fosfátů močí, a způsobily nahromadění vápníku v cévách, což může vést k srdečním problémům.

Vazače fosfátů nejsou pro každého

Uvedená zjištění zpochybňují bezpečnost a účinnost užívání vazačů fosfátů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. I když je hladina fosforu v krvi stále klíčová pro zvýšené kardiovaskulární riziko spojeného s onemocněním ledvin, výsledky studie naznačují, že jejich užívání nemá za následek podstatné snížení hladiny fosforu a může být spojeno se zdravotní újmou. Bude však zapotřebí dalších klinických studií, které by uvedené výsledky potvrdily či vyvrátily. 

Zdroj: 
http://www.renalbusiness.com 

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme