Zdravý životní styl

Kouření zvyšuje riziko úmrtí u dialyzovaných pacientů

Míra, jakou kouření přispívá ke zhoršení zdravotního stavu u osob se selháním ledvin odkázaných na dialyzační léčbu, stále zůstává nejasná. Avšak podle nedávno publikované studie mají dialyzovaní pacienti, kteří kouří, zvýšené riziko úmrtí a nižší pravděpodobnost, že nepodstoupí transplantaci ledvin, než je tomu u dialyzovaných nekuřáků. Uvedené výsledky vycházejí z analýzy dat více než 1 milionu amerických pacientů na dialýze.

Kouření zvyšuje riziko úmrtí u dialyzovaných s kardiovaskulárními potížemi

Pacienti s již existující ischemickou chorobou srdeční, kteří pokračovali v kouření, měli významně o 14 % zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s nekuřáky bez kardiovaskulárního onemocnění. Kuřáci, kteří již prodělali mozkovou mrtvici nebo trpěli onemocněním periferních cév, měli významně vyšší riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří takové potíže neměli, a to o 22 %. Negativní vliv kouření na úmrtnost byl výrazně vyšší u mladších pacientů než u těch starších. Např. u pacientů mladších 50 let měli kuřáci s ischemickou chorobou o 76 % vyšší riziko úmrtnosti ve srovnání s nekuřáky. Pro srovnání – rozdíl mezi riziky úmrtnosti u kuřáků ve věku 77 let nebo starších s ischemickou chorobou a nekuřáky byl pouze 30 %.

Kouření snižuje i šance na transplantaci

Kuřáci také vykazují podstatně nižší míru transplantací ledvin a negativní dopad kouření byl největší u pacientů s již existujícími kardiovaskulárními chorobami. Pravděpodobnost transplantace ledvin u kuřáků s ischemickou chorobou byla ve srovnání s nekuřáky bez této zdravotní komplikace o 39 % nižší, u osob s prodělanou mozkovou mrtvicí o 50 % nižší a u pacientů s onemocněním periferních cév o 43 % nižší.

Výsledky nové studie ukazují, že pokračující kouření u dialyzovaných pacientů výrazně snižuje jejich šanci na transplantaci ledvin a zvyšuje jejich riziko úmrtí. Dialyzovaní pacienti všech věkových kategorií by měli být poučeni o zdravotních výhodách nekuřáctví a měla by jim být nabídnuta odborná pomoc při odvykání kouření.

Zdroje: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27456350 http://www.renalandurologynews.com/hemodialysis/smoking-hikes-mortality…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme