Zdravý životní styl

Má obezita vliv na délku hospitalizace při transplantaci ledvin?

Obezita bývá u některých onemocnění často spojována s vyššími léčebnými náklady z důvodu delší doby hospitalizace. Tento problém však prozatím nebyl podrobně zkoumán u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Předmětem nedávné studie byla délka doby hospitalizace pacientů po transplantaci ledvin, konkrétně srovnání tohoto parametru ve skupině obézních pacientů s jedinci s hmotností v normálním rozmezí. Nejen obezita prodlužuje pobyt v nemocnici Byly analyzovány údaje celkem 42 787 pacientů, kteří podstoupili primární transplantaci ledvin. Účastníci výzkumu buď měli střední stupeň obezity (BMI v rozmezí 35–40), nebo normální hmotnost (BMI v rozmezí 18,5–24,9). U pacientů byla zjišťována nutnost prodloužené doby hospitalizace, definovaná jako doba pobytu v nemocnici delší než 7 dní. U obézních pacientů byla zjištěna významně vyšší míra prodloužené doby hospitalizace. Střední stupeň obezity tak představoval nezávislý prediktor prodloužené doby pobytu v nemocnici, který však nebyl silnější než některé další faktory, jako např. ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, onemocnění periferních cév, věk 50 až 80 let, předchozí transplantace nebo špatný funkční stav nemocného. Naopak příjem orgánu od zemřelého dárce nebo léčba na dialýze delší než 4 roky byly významně slabšími prediktory prodloužené hospitalizace ve srovnání s obezitou. Vliv obezity je srovnatelný s dalšími riziky Z výsledků studie vyplývá, že u některých skupin obézních pacientů se délka hospitalizace při transplantaci ledvin významně neliší od populace pacientů s normální hmotností. Ukazuje se, že dopad středního stupně obezity na dobu hospitalizace je srovnatelný s mnoha dalšími rizikovými faktory, které se často objevují u transplantovaných pacientů. Samotnou obezitu tedy není možné považovat za příčinu vyšších nákladů při transplantacích ledvin. Zdroj: http://www.jrnjournal.org/article/S1051-2276(14)00097-1/abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme