Měření krevního tlaku před dialýzou nesprávně klasifikuje hypertenzi asi u třetiny pacientů

U hemodialyzovaných pacientů je hypertenze velmi častá, protože ledviny – a s nimi hlavní mechanismus regulace krevního tlaku – již přestaly fungovat. Vysoký krevní tlak u pacientů na dialýze může vést až k závažným komplikacím, jako je srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda. Monitorování hladin krevního tlaku je tudíž nezbytnou součástí péče o tyto pacienty. Nová studie ukazuje, že měření krevního tlaku před dialýzou často není spolehlivé a že hypertenze bývá nesprávně diagnostikována přibližně u 30 % pacientů s dialýzou, tedy u osob zatížených významným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Měření tlaku těsně před dialýzou nemusí být přesné
===================================================

Pracovní skupina Evropské kardiovaskulární a renální medicíny (EURECA-m) zveřejnila studii, ve které 396 hemodialyzovaných pacientů podstoupilo 48hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. Zjistilo se, že výskyt hypertenze u pacientů na dialýze je vysoký (84,3 %). Ačkoli podobné hodnoty byly pozorovány, když byly hladiny krevního tlaku měřeny v dialyzačním centru těsně před dialýzou, ukázalo se, že 48hodinové měření má vyšší citlivost a specificitu. „Citlivost“ v tomto případě znamená, že jsou spolehlivě detekováni pacienti s hypertenzí, a „specificita“ znamená, že jsou správně identifikováni i pacienti, kteří hypertenzí netrpí. Při normálním měření před zahájením dialyzační procedury bylo špatně diagnostikováno asi 30 % pacientů.

48hodinové měření krevního tlaku pro spolehlivé odhalení hypertenze
===================================================================

Studie EURECA-m ukázala, že 18,2 % pacientů trpí tzv. hypertenzí bílého pláště: nemají hypertenzi v reálném životě, ale vykazují vysokou hladinu krevního tlaku, jakmile jim krevní tlak měří lékař nebo zdravotní sestra. Naopak 14,1 % pacientů trpělo tzv. maskovanou hypertenzí, kdy se vysoké hodnoty krevního tlaku vyskytují často jen během noci. Tento typ hypertenze proto nelze zjistit měřením tlaku před dialyzační procedurou. Odborníci z EURECA-m proto pro spolehlivou detekci hypertenze i identifikaci pacientů bez hypertenze doporučují 48hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku.

Zdroj: http://web.era-edta.org/uploads/180806-abpm.pdf

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme