Možné komplikace

Nejčastější komplikace po transplantaci ledvin

Po transplantaci stejně jako po jiném velkém chirurgickém zákroku mohou nastat nejrůznější komplikace. Lékaři s bohatými zkušenostmi s transplantační medicínou, je často dovedou předvídat a zabránit jim. Většina pacientů je transplantována úspěšně, avšak o komplikacích je vhodné vědět. Pacient by měl dodržovat pokyny svého ošetřujícího lékaře a informovat ho o všech obtížích, aby mohl co nejdříve začít zdravý a aktivní život.

První dny a týdny po transplantaci

Nejčasnější komplikace vznikají především v důsledku samotné operace. Patří sem špatná průchodnost cév či močovodu nebo naopak jejich netěsnění s krvácením nebo únikem moče, hromadění mízy v okolí transplantované ledviny nebo infekce operační rány. Ledvina, která po transplantaci nezačne vůbec fungovat, je označována jako nefunkční štěp. Tato komplikace je naštěstí vzácná a může souviset s mnoha faktory.

Imunosupresiva

Imunosupresivní léčba slouží k potlačení obranyschopnosti těla (imunity), aby nedošlo rejekci (odmítnutí) orgánu. Neumíme však potlačit izolovaně jen imunitní děje namířené proti transplantovanému orgánu, ale snižujeme imunitu v celém organismu. V důsledku imunosupresivní léčby se tak zvyšuje sklon k infekcím, které se mohou projevit např. zvýšenými teplotami, horečkami, třesavkami, únavou, průjmy, kašlem, dušností či žloutenkou. Některá imunosupresiva mohou vést ke vzniku nebo zhoršení cukrovky nebo k poškození kostí. Dlouhodobé podávání imunosupresiv zvyšuje nebezpečí vzniku nádorů.

Další komplikace

V pozdější době, měsíce a roky po transplantaci, je možný vznik náhlé akutní rejekce nebo pomalé zhoršování činnosti ledviny tzv. chronické transplantační nefropatie. Ledvina také může onemocnět původní chorobou, která vedla k poškození vlastních ledvin, např. glomerulonefritidou. Příjemce má také zvýšené riziko dalších nemocí, např. onemocnění srdce a cév nebo nádorového onemocnění.

Kvalita života po transplantaci

Pacient po transplantaci může onemocnět i jakoukoliv další nemocí, stejně jako ostatní lidé. Projevy těchto nemocí mohou být pozměněné a i banální zdravotní problém může ve svém důsledku způsobit významné zdravotní potíže. Pacient s transplantovanou ledvinou může žít plnohodnotný život, musí však být na sebe opatrný a vyvarovat se nadměrným zátěžím. Pravidelné podrobné kontroly zdravotního stavu v transplantačním centru jsou nejen nezbytné pro ochranu funkce transplantovaného orgánu, ale i pro prevenci a včasnou diagnózu a léčbu komplikací.

Zdroje: http://www.kst.cz http://www.nefrologie.eu http://www.transplantace.eu

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme