Netušený potenciál kmenových buněk

Kmenové buňky jsou již několik let v centru zájmu vědců i lékařů. Významné světové odborné časopisy publikují články o stále nových pokrocích v jejich výzkumu. Vzrůstá naděje, že s jejich pomocí půjde vyléčit řada dosud nevyléčitelných onemocnění a že jejich poznání nás povede k hlubšímu pochopení podstaty mnoha chorob.

Co jsou to kmenové buňky?

Kmenové buňky jsou základní nediferencované buňky, které mají schopnost přeměnit se (diferencovat) v kterékoliv specializované buňky lidského organismu. Tato schopnost kmenových buněk za běžných okolností umožňuje tělu vytvářet nové buňky a opravovat tak poškozené nebo opotřebované části tkání a orgánů (krve, kůže, střevní sliznice). Kmenové buňky mají mimo schopnosti diferencovat se i schopnost své vlastní obnovy. Za fyziologických okolností představují v organismu jakousi univerzální zásobu náhradních dílů pro nejrůznější tkáně a orgány.

Kde je najdeme?

Kmenové buňky jsou v lidském těle přítomny po celou dobu života, tedy od časných fází vývoje až do pozdního stáří. Kromě zárodečných kmenových buněk tedy buněk lidského zárodku, existují také dospělé kmenové buňky, které je možné izolovat z dospělého organismu. Tyto buňky jsou uloženy v mnoha tkáních, tvoří však jen jejich nepatrnou část. Jejich počet ale stačí k tomu, aby se z nich mohla příslušná tkáň nebo orgán obnovovat.

Současnost a budoucnost

V současnosti je nejrozšířenější využití tzv. hemopoetických kmenových buněk (kmenové buňky kostní dřeně, které dávají vzniknout červeným a bílým krvinkám). Nacházejí uplatnění při transplantacích kostní dřeně u pacientů s poškozenou krvetvorbou. Zkoumají se však možnosti léčby dalších onemocnění pomocí kmenových buněk, např. degenerativních poškození mozku typu Alzheimerovy choroby, cukrovky, selhání jater, rakoviny prsu a mnoha dalších.
Vědci se snaží umělým množením kmenových buněk vytvořit jednotlivé tkáně či dokonce celé orgány, což naznačuje nové, fantastické možnosti léčby. Možnost využití orgánů z kmenových buněk pro transplantace je však i nadále hudbou budoucnosti.

Zdroje:
http://www.cryo-save.cz
http://cs.wikipedia.org
http://bunecnaterapie.cz

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme