Nová forma železa pro pacienty na dialýze

Poslední výzkumy naznačují, že parenterálně podávané železo ve formě rozpustného pyrofosforečnanu železitého (difosforečnanu železitého) udržuje u hemodialyzovaných pacientů normální hladinu hemoglobinu v krvi.

Účinně zvyšuje hemoglobin

300 pacientů na dialýze bylo náhodně rozděleno do dvou skupin. 149 pacientů dostávalo železo ve formě pyrofosforečnanu a 151 pacientů pouze placebo. Na počátku byly u obou skupin pacientů naměřeny podobné hladiny hemoglobinu v krvi (109,6 a 109,0 g/l). Na konci terapie došlo u pacientů, kterým byl podáván pyrofosforečnan železitý, k průměrnému zvýšení hladiny hemoglobinu o 0,6 g/l a u skupiny s placebem naopak k jejímu k poklesu o 3,0 g/l.

Vědci nezjistili žádný významný rozdíl v četnosti nebo závažnosti nežádoucích účinků mezi oběma skupinami. U žádného z příjemců nového léku nedošlo k případu anafylaktické reakce nebo přecitlivělosti.

Nadějný pyrofosforečnan

Pyrofosforečnan železitý je unikátní sloučenina železa, která se podává hemodialyzovaným pacientům prostřednictvím dialyzátu. Je schopen nahradit 5 až 7 mg železa ztraceného během dialýzy. Přidává se do koncentrátu hydrogenuhličitanu sodného a následně je přimíchán do dialyzačního roztoku. Je schopen procházet přes membránu dialyzátoru a vstoupit do krevního řečiště, kde se bezprostředně váže na transferin a je distribuován do kostní dřeně. Podobným způsobem je v lidském těle zpracováváno železo z potravy.

Standardně používané produkty obsahující železo určené pro léčbu anémie z nedostatku železa pracují na jiném principu. Železo se nejprve kumuluje v játrech a poté se postupně uvolňuje do krevního řečiště.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/investigational-iron-drug-safe-effec…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme