Nová léčba pro závažné onemocnění ledvin

Vědcům z lékařské univerzity v Greifswaldu se společně s výzkumnou skupinou z Paříže podařilo identifikovat molekulární mechanismy závažného onemocnění ledvin a významným krokem se tak přiblížili i k řešení jeho léčby.

Nebezpečná glomerulonefritida

Vědci se zabývali především rychle progredující glomerulonefritidou (RPGN - rapidly progressive glomerulonephritis), závažným onemocněním ledvin, projevujícím se nevolností, sníženou tvorbou moče a zadržováním tekutin v těle. Postiženy bývají glomeruly - mikroskopická tělíska v ledvinách tvořená klubíčky jemných cévek, zodpovědná za filtraci krve. Konečná diagnóza bývá stanovena odebráním vzorku ledvinné tkáně - biopsií. Pokud výsledky ukazují na gromeluronefritidu, pak to pro ošetřujícího neurologa znamená, že nesmí ztrácet čas a ihned zahájit léčbu.

EGF receptory a podocyty

Vědcům se podařilo prokázat, že aktivace tzv. EGF-receptorů - specifických receptorů na povrchu buňky, na něž se váže tzv. EGF faktor (epidermální růstový faktor), který kontroluje velké množství různých buněčných procesů a stimuluje buněčné dělení - může vést k selhání funkce ledvin během několika dní. Výzkumnému týmu se podařilo u nemocných myší inhibicí těchto receptorů zabránit selhání ledvin. Jedná se o důležitý poznatek, který by mohl pro mnoho pacientů znamenat zlepšení zatím nedostatečné a agresivní léčby.

Vědecký tým z Greifswaldu se mnoho let zabýval studiem tzv. podocytů – typem buněk tvořících glomeruly. Při svém výzkumu narazili na skutečnost, že po přidání tzv. HB-EGF hormonu (heparin vázající epidermální růstový faktor) začali buňky nekontrolovatelně migrovat. V té době také narazili na výsledky výzkumu pařížských kolegů, kteří u myší, kterým chybí gen pro HB-EGF, vyvolali glomerulonefritidu a následně byli překvapeni zjištěním, že u nich nedošlo k selhání ledvin.

Naděje do budoucna

Výsledky obou týmů dokazují, že pokud by došlo k inhibici EGF-receptorů v podocytech, mohlo by být zabráněno konečnému selhání funkce ledvin. Vědce tak čeká další rozsáhlý výzkum a zavedení nové metody do klinické praxe.

Zdroje:
"bundesverband-niere.de":http://www.bundesverband-niere.de/news/3981/neue-therapie-fuer-schwere-…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme