Obsah sodíku v kůži může souviset se srdečními potížemi

Zjištění německých výzkumníků přináší nové poznatky o příčinách srdečních potíží, které se často vyskytují při chronickém onemocnění ledvin. Naznačují, že léčba zaměřená na obsah sodíku v těle by mohla pacientům s nemocnými ledvinami pomoci chránit srdce.

Nadbytečný sodík v těle se ukládá v kůži

Lidé s chronickým onemocněním ledvin mají zvýšené riziko vzniku onemocnění srdce a úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Částečně toto zvýšené riziko souvisí s vysokým výskytem a závažností hypertrofie levé komory, při níž dochází k rozšíření a zesílení stěny levé srdeční komory. Příčina hypertrofie levé komory u pacientů s chronickým onemocněním ledvin stále není zřejmá, i když některé výzkumy naznačují, že zde může hrát roli nadměrný příjem sodíku.

Tkáně, jako je např. kůže nebo svaly, mohou ukládat sodík a být tak odrazem celkového množství sodíku v těle. Vědci si kladli otázku, zda takovéto ukládání sodíku souvisí se stupněm hypertrofie levé komory u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. U 99 pacientů s mírným až středně závažným stupněm chronického onemocnění ledvin měřili obsah sodíku v kůži, dále hodnotili úroveň celkové tělesné vody, 24hodinový krevní tlak a hmotnost levé komory.

Obsah sodíku v kůži vykázal spojitost s hypertrofií levé komory

Obsah sodíku v kůži souvisel s hodnotou systolického krevního tlaku, naopak u celkové tělesné vody žádný takový vztah objeven nebyl. Také vyšší hmotnost levé komory byla silněji spojena s obsahem sodíku v kůži než s celkovou tělesnou vodou. Vědci předpokládají, že množství sodíku v kůži může být vhodným ukazatelem ukládání přebytečného sodíku v těle. Navíc spojitost se změnami v oblasti srdce naznačují, že snížení obsahu sodíku v kůži, např. omezením příjmu sodíku ve stravě nebo užíváním léků, které vedou ke zvýšenému vylučování sodíku z těla, mohou mít příznivé účinky na zdraví srdce u pacientů s onemocněním ledvin.

Zdroje: https://medicalxpress.com/news/2017-02-skin-sodium-content-linked-heart…
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2017/02/01/ASN.2016060662

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme