Online hemodiafiltrace snižuje úmrtnost

Již dřívější studie dokázaly, že online hemodiafiltrace zlepšuje hemodynamickou stabilitu, reakci na erytropoetin stimulující látky (ESA) a snižuje výskyt případů amyloidózy a chronického zánětu souvisejících s hemodialýzou. Nové výzkumy však také naznačují, že online hemodiafiltrace může ve srovnání se standardní hemodialýzou výrazně snížit riziko úmrtí u pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin.

Co je online hemodiafiltrace?

Hemodiafiltrace je metoda náhrady funkce ledvin, která v sobě propojuje princip difuze a filtrace, a s vysokou účinností z krve odstraňuje nejen látky s malými, ale také se středně velkými a velkými molekulami, mezi nimiž je právě zastoupena řada toxinů a látek odpovědných za projevy urémie. Technika online hemodiafiltrace představuje hemodiafiltraci s kontinuální přípravou substitučního roztoku přímo v přístroji u lůžka nemocného.

Hemodiafiltrace versus hemodialýza

V rámci studie bylo 906 pacientů na hemodialýze rozděleno na dvě skupiny. Jedna pokračovala v léčbě hemodialýzou (n = 450) a druhá část přešla na online hemodiafiltraci (n = 456). Zjišťovala se úmrtnost z jakékoliv příčiny, z kardiovaskulárních příčin, případy hospitalizace, snášenlivost léčby a laboratorní údaje. Ve srovnání s pacienty, kteří pokračovali na hemodialýze, měli ti, kteří byli léčeni hemodiafiltrací o 30 % nižší riziko mortality z jakékoliv příčiny, o 33 % nižší riziko kardiovaskulární mortality a o 55 % nižší riziko úmrtí z důvodu infekce. Výskyt dialyzačních procedur, při kterých došlo ke komplikacím z důvodu hypotenze nebo hospitalizace z jakékoliv příčiny, byl nižší u pacientů zařazených do skupiny s hemodiafiltrací. Odhaduje se, že přechod osmi pacientů od hemodialýzy k online hemodiafiltraci může zabránit jednomu úmrtí za rok.

Zdroj: http://jasn.asnjournals.org/content/early/2013/02/13/ASN.2012080875.full

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme