Opatrně s kontrolou krevního tlaku u seniorů s onemocněním ledvin

Nová zjištění ukazují, že u starších pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kteří mají obvykle zvýšený systolický krevní tlak a snížený diastolický krevní tlak, může úsilí o dodržování současných doporučených hodnot krevního tlaku ve skutečnosti zvýšit úmrtnost.

Vzorek pacientů

Američtí lékaři zkoumali nejrůznější kombinace hodnot systolického a diastolického tlaku u souboru více než 650 000 amerických veteránů s chronickým onemocněním ledvin, kteří však nebyli léčeni dialýzou. Bylo testováno 96 možných kombinací systolického a diastolického tlaku od hodnot 80/40 mmHg až po hodnoty 210 /120 mmHg. Pacienti byli převážně muži (97 %) s průměrným věkem 73,8 let. 43 % nemocných mělo diabetes. Průměrná vstupní hodnota krevního tlaku činila 135/72 mmHg.

Terapeutické dilema: vysoký systolický a nízký diastolický tlak

Klinické postupy pro léčbu krevního tlaku u chronického onemocnění ledvin doporučují docílit u krevního tlaku hodnot menších než 140/90 mmHg u pacientů bez proteinurie a u pacientů s albuminurií pak menších než 130/80 mmHg.

Pacienti ve zmíněné studii, kteří se nacházeli v prvním stadiu hypertenze se systolickým tlakem 140 až 159 mmHg nebo diastolickým 90 až 99 mmHg, vykazovali nejnižší míru úmrtnosti. Pacienti s normálním krevním tlakem (<120/<80 mmHg) měli nejvyšší míru úmrtnosti. Kombinace nižšího systolického a diastolického krevního tlaku vykazovala relativně nižší úmrtnost pouze v případě, pokud diastolický tlak byl vyšší než 70 mmHg.

Opatrně při léčbě vysokého krevního tlaku

Uvedená studie naznačuje, že by lékaři měli být opatrní zejména při léčbě hypertoniků s chronickým onemocněním ledvin a obezřetně rozvažovat nad snižováním systolického tlaku, pokud se tak děje na úkor nízkého diastolického krevního tlaku.

Zdroj: http://www.medscape.com/viewarticle/809660

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme