Pacienti na dialýze jsou příliš často vystaveni radiaci

Vědci zjistili, že dialyzovaní pacienti jsou leckdy vystaveni příliš velkým dávkám radiace, které někdy odpovídají až 1000krát provedeným rentgenům hrudníku během jednoho roku, což u nich může zvyšovat riziko rakoviny.

Tento problém nezpůsobuje dialýza samotná, ale všechna vyšetření, která musí pacienti v průběhu léčby podstoupit.

Jaká vyšetření dialyzovaní podstupují?

Výzkumu se zúčastnilo 106 italských pacientů na dialýze, jejichž lékařské záznamy byly sledovány v období 3 let. Vědci zjistili, že pacienti běžně podstupují vyšetření, která mají monitorovat stav jejich ledvin, zahrnující vylučovací urografii a CT (výpočetní tomografie), což jsou metody využívající rentgenové záření. Navíc mnoho pacientů má i další zdravotní problémy, jako diabetes či kardiovaskulární nemoci, proto podstupují další testy, jako např. koronární angiografie nebo angioplastika, při nichž jsou opět vystaveni různému stupni nízkodávkové radiace.
Bylo zjištěno, že vyšším dávkám byli vystaveni mladší pacienti na dialýze nebo čekatelé na transplantaci.

Nejvíce byli pacienti vystaveni vlivu záření při vyšetření pomocí CT, které představuje přibližně100krát vyšší radiační zátěž než tradiční rentgen.

Množství testů, které musí pacienti podstoupit, se v jednotlivých zemích liší, obecně je jich v Evropě o něco méně než např. v Americe.

Radiační zátěž pacientů na dialýze

Ozáření se vyjadřuje tzv. efektivní dávkou, v jednotkách Sv (sievert, v praxi používají menší násobky této jednotky mSv - milisievert neboli jedna tisícina sievertu). Dávka ozáření se vyjadřuje v mSv na jednoho pacienta za rok.

Dávky ozáření se liší dle toho, která část těla je ozařována. Pacienti s ledvinným onemocněním podstupující CT břicha, jsou vystaveni záření o dávce vyšší než 30 mSv, zatímco např. pacienti s podezřením na tumor mozku podstupují při skenování hlavy záření menší než 2 mSv. Pro srovnání, žena podstupující mamografické vyšetření je vystavena záření méně než 1 mSv.

Co na to odborníci?

V posledních letech vzrůstá znepokojení nad rizikem rakoviny, které představují testy, při kterých jsou pacienti vystaveni radiačnímu záření a stále větší počet odborníků volá po zaznamenávání těchto dávek záření, obzvláště u pacientů s chronickými nemocemi jako je např. selhání ledvin.

Odborníci tvrdí, že určité vyšetřovací metody jsou často nadužívány pro svoje relativně jednoduché provedení a velké množství informací, které mohou ve velmi krátké době poskytnout. Typickým příkladem je CT (počítačová tomografie), která při vícenásobném užití produkuje významné dávky radiace. Tato zjištění ukazují, že je potřeba začít hledat nejen nové léčebné strategie, které by snížily radiační zátěž pacientů, ale i přistupovat k indikaci radiologických vyšetření svědomitě a s ohledem na radiační zátěž pacienta.

Zdroj: "theglobeandmail.com":http://www.theglobeandmail.com/life/health/dialysis-patients-receiving-…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme