Riziko úmrtí při kratší hemodialýze

Nová data naznačují, že pacienti hemodialyzovaní po kratší dobu jsou vystaveni zvýšenému riziku úmrtí ve srovnání s těmi, kteří absolvují delší procedury, a to bez ohledu na jejich tělesnou hmotnost.

Hraniční doba 240 minut

Výzkumníci z nemocnice v Bostonu, USA, srovnávali údaje 2382 hemodialyzovaných pacientů, jejichž předepsaná délka dialýzy byla 240 a více minut, se skupinou 2382 hemodialyzovaných pacientů s předepsanou délkou dialýzy kratší než 240 minut. Všichni pacienti podstupovali dialyzační proceduru třikrát týdně v dialyzačním středisku a měli adekvátní hodnoty clearance močoviny. Pacienti, kteří byli dialyzováni méně než 240 minut, měli významně zvýšené riziko úmrtí, a to o 26 % ve srovnání s těmi, jejichž dialyzační procedura trvala více než 240 minut.

Čím kratší tím vyšší riziko

Kromě toho bylo zjištěno, že se riziko úmrtí zvyšuje s klesající dobou dialýzy. Dialýza trvající 210-239 minut byla spojena s o 28 % vyšším rizikem smrti a dialýza kratší než 210 znamenala pro pacienty riziko zvýšené o 30 % (ve srovnání s pacienty podstupující dialýzu trvající déle než 240 minut).

Možné příčiny

Autoři dále uvádějí, že rychlost ultrafiltrace (odvod tekutin z organismu) byla vyšší u pacientů podstupujících kratší hemodialýzu než u těch s delší dobou dialyzační léčby, ačkoliv u skupiny s delší dialýzou byly naměřeny vyšší přírůstky hmotnosti mezi dialýzami. Předchozí studie naznačují, že vyšší rychlost ultrafiltrace je spojena se zvýšenou úmrtností z kardiovaskulárních příčin a z jiných důvodů. Podle odborníků kratší doba dialýzy znamená méně času pro odstranění tekutin, a tím vyšší ultrafiltrační rychlost. To by mohlo částečně vysvětlovat vztah mezi kratší dobou dialýzy a zvýšeným rizikem úmrtí.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/shorter-hemodialysis-sessions-raise-…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme