Rizikové faktory pro vznik arteriální hypertenze

Primární arteriální hypertenze je významným zdravotním problémem po celém světě. Rizikové faktory přispívající k rozvoji této choroby zkoumali vědci v srbském Bělehradě. Studie se zúčastnilo 63 pacientů, u kterých byla diagnostikována arteriální hypertenze a 63 osob, které tvořily kontrolní skupinu. Všichni vyplnili dotazník založený na sociodemografických charakteristikách respondentů (pohlaví, věk, bydliště, úroveň vzdělání, povolání, rodinný stav, socioekonomický status) a jejich návycích (kouření, konzumace alkoholu, fyzická aktivita).

Mezi skupinou pacientů s arteriální hypertenzí a kontrolní skupinou existovaly významné rozdíly v úrovni vzdělání a v intenzitě kouření a také v nadměrné tělesné hmotnosti, obezitě (měřeno pomocí BMI) a obvodu pasu. Z výsledků studie vyplývá, že rizikovým faktorem spojeným s arteriální hypertenzí bylo zejména nízké vzdělání, dlouhodobé kouření, nadměrná tělesná hmotnost a obezita.

únor 2014

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24496336?dopt=Abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme