Svědění u starších pacientů na dialýze

Neustupující svědění je jednou z nejčastějších komplikací u starších pacientů na dialýze, které se objevuje u 50–90 % těchto nemocných. Vážně ovlivňuje kvalitu jejich života a dlouhodobé přežití. Již dříve bylo zjištěno, že hromadění určitého typu látek se střední velikostí molekul je důležitým faktorem, který se podílí právě na vzniku závažného svědění.

Podezřelé látky a svědění

Studie, která zkoumala souvislosti mezi zmíněnými látkami a nepříjemnou komplikací v podobě svědění, se zúčastnilo 67 starších pacientů na dialýze. 25 z nich bylo léčeno hemodialýzou, 20 hemodialýzou v kombinaci s hemodiafiltrací a 22 pacientů peritoneální dialýzou. Byla použita tzv. low‑flux hemodialýza neboli hemodialýza s low‑flux membránou, která propouští pouze malé molekuly a pro všechny ostatní je nepropustná. Hemodiafiltrace naopak odstraňuje molekuly se střední a vyšší velikostí. Před zahájením první dialyzační procedury byly měřeny hladiny zkoumaných látek se střední velikostí molekul, konkrétně se jednalo o tzv. β2-mikroglobulin (β2-MG) a intaktní parathormon (iPTH). Další měření proběhlo po 8 a 12 týdnech. Během těchto období byla také zjišťována intenzita kožního svědění a rychlost ústupu tohoto svědění.

Důležitý je typ dialýzy

Po 8 a 12 týdnech od první dialýzy došlo k významnému snížení hladiny zmíněných látek v krvi u skupiny léčené hemodialýzou v kombinaci s hemodiafiltrací a peritoneální dialýzou. U pacientů pouze na hemodialýze s low‑flux membránou se však neprojevily žádné podstatné rozdíly. Ústup svědění po 12 týdnech léčby byl zaznamenán u 68,18 % pacientů na peritoneální dialýze, u 60 % pacientů, kteří se léčili hemodiafiltrací, a u 24 % nemocných na hemodialýze.

Podle autorů studie jsou peritoneální dialýza a hemodiafiltrace ve srovnání s low-flux hemodialýzou účinné při odstraňování látek, které se podílejí na vzniku svědění, a pomáhají tak při tlumení tohoto nepříjemného symptomu u starších pacientů na dialýze. Samotná hemodialýza s low-flux membránou se jeví jako málo účinná.

Zdroj: http://www.ijge-online.com/article/S1873-9598(14)00095-7/fulltext

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme