Světový den ledvin 2020 – od prevence po detekci

V současné době postihuje chronické onemocnění ledvin asi 850 milionů lidí na celém světě. Trpí jím tedy přibližně jeden z deseti dospělých. Celosvětový výskyt onemocnění ledvin narůstá a předpokládá se, že se do roku 2040 stane pátou nejčastější příčinou úmrtí na celém světě. Letošní Světový den ledvin, který připadá na 12. března, se snaží opět zvýšit povědomí o rostoucí zátěži onemocnění ledvin po celém světě. Konkrétně zdůrazňuje zejména význam prevence, která může zabránit vzniku a progresi onemocnění ledvin.

Jaké jsou možnosti prevence onemocnění ledvin?

Vzniku onemocnění ledvin lze často zabránit vhodnou prevencí a progrese do konečného stadia onemocnění ledvin může být oddálena díky včasné diagnostice a léčbě. Lze rozlišit 3 stupně preventivních opatření:

  • Primární prevence představuje zásahy, které mají zabránit vzniku onemocnění ledvin. Soustředí se zejména na omezení rizikových faktorů, jako je diabetes a hypertenze, a na podporu zdravého životního stylu a screening pacientů.
  • Sekundární prevence pak zahrnuje opatření, která vedou k včasné diagnostice a následné léčbě onemocnění ledvin tak, aby se předešlo vzniku závažnějších zdravotních problémů.
  • A konečně třetí stupeň prevence (terciární prevence) představuje léčbu onemocnění ledvin, která má zabránit progresi onemocnění ledvin a výskytu závažnějších komplikací.

Zásadní je primární prevence

S rostoucím celosvětovým výskytem chronického onemocnění ledvin se uvedená preventivní opatření stávají stále významnější. Nefrologové zdůrazňují, že zejména rozvoj primární prevence může mít zásadní dopad na omezení růstu již tak vysokých nákladů na léčbu chronického onemocnění ledvin a jeho komplikací.

Zdroj: https://www.worldkidneyday.org/2020-campaign/2020-wkd-theme/

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme