Úloha heparinu při dialýze

Po napojení pacienta na dialyzační přístroj se jeho krev dostává mimo cévy a má sklon ke srážení. Aby se omezila srážlivost krve, musí být do mimotělního oběhu přidávána protisrážlivá látka, nejčastěji heparin.

Co je to heparin?

Heparin patří mezi mukopolysacharidy (druh polysacharidů). Jde o široce používaný antikoagulant, tedy prostředek snižující srážlivost krve. Také lidské tělo obsahuje ve svých tkáních heparin. Heparin používaný pro medicínské účely je získáván z mukózních tkání masa poražených zvířat, např. z prasečích střev nebo kravských plic. Heparin neničí již existující krevní sraženiny, ale zabraňuje jejich vzniku, shlukování a rozšiřování.

Způsoby podávání heparinu

V běžné praxi se heparin podává buď kontinuálně – nepřetržitě po celou dobu dialyzační procedury, nebo intermitentně – přerušovaně, dávky heparinu jsou aplikovány ve zvolených intervalech.

Potřeba heparinu je však velmi individuální a kolísá zpravidla podle typu použitého dialyzátoru, průtoku krve, hustoty krve a dalších faktorů. Nastavená dávka se upravuje podle aktuálního klinického stavu. Je důležité určit co nejmenší a nejúčinnější dávku.

U pacientů s vysokým rizikem krvácení je možné využít tzv. regionální heparinizaci, při níž je heparin podáván před vstupem krve do mimotělního oběhu a po průchodu dialyzátorem je jeho účinek eliminován protaminsulfátem (váže heparin).

V mimořádných případech je možné realizovat hemodialýzu bez heparinu (pacient s akutním rizikem krvácení z jiných důvodů), musí se však počítat s vyšším rizikem srážení krve v dialyzátoru.

Kromě běžně používaného heparinu se u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení nebo s poruchou metabolizmu cukrů aplikuje tzv. nízkomolekulární heparin (tvoří ho kratší řetězce vzniklé rozštěpením heparinu). Nízkomolekulární heparin má lepší antikoagulační účinek a menší metabolické dopady, je však problematičtější ho monitorovat.

Možné komplikace

Pacient by měl upozornit ošetřující personál na dialyzačním pracovišti, pokud pozoruje krvácení během nebo po hemodialýze. Měl by také sledovat, za jaký čas dochází k zastavení krvácení z vpichů po ukončení dialyzační léčby. V případě nedostatečného srážení krve lékař upraví dávku heparinu, nebo zkontroluje, zda pacient neužívá jiné léky, které by mohly ovlivnit faktory krvácení při podávané dávce heparinu. Je také možné přechodně upravit dávky heparinu před operací nebo před drobnými chirurgickými zákroky (vytržení zubu).

Zdroje:
http://www.dialyza.sk
http://www.lf2.cuni.cz
http://www.wikipedia.org

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme