Věk jako kontraindikace transplantace

Po mnoho let byl pokročilý věk považován za překážku transplantace ledvin. Většina starších pacientů nebyla zařazena na čekací listinu, protože jejich zdravotní stav a komplikace po zákroku mohly vést ke ztrátě pohyblivosti, nezávislosti a předčasné smrti. Nicméně se stále lepšími výsledky transplantace ledvin se rozšiřují i indikace pro tento chirurgický zákrok a většina překážek související se stářím odpadává. Dnes již vyšší věk není považován za významnou kontraindikaci transplantace. 

Potvrzeno studiemi 

Ve skutečnosti řada studií ukázala, že transplantace prodlužuje délku života, a to nejen u pacientů v období raného stáří (65 až 74 let), ale i u pacientů starších 75 let. Uvádí se také, že u starších pacientů po transplantaci se zvýšila kvalita života a snížily náklady na léčbu ve srovnání s jejich vrstevníky na dialýze. Tyto rozdíly mezi transplantací a dialýzou byly zvláště patrné u pacientů, kteří získali ledvinu od žijícího dárce, i když přínos ve prospěch transplantace s objevuje i tam, kde ledvina pochází od zemřelého dárce. Je však třeba vzít v úvahu, že tyto příznivé výsledky nelze aplikovat na všechny starší pacienty, ale pouze na podskupinu vybraných pacientů staršího věku. 
 

Kritéria pro starší pacienty 

Přesto kritéria, která by měla být použita při zařazování starších pacientů do seznamu čekatelů, stále nejsou přesně definována a mohou se mezi různými transplantačními centry lišit. Transplantační odborníci tak naléhavě potřebují jasná doporučení, aby věděli, jaká kritéria používat pro přijímání starších pacientů do programu transplantace ledvin. Kromě několika málo absolutních kontraindikací, jako je přítomnost malignity, závažné infekce, závažné psychiatrické poruchy a dalších, které by měly být vzaty v úvahu v každém věku, zůstává hlavním kontraindikací u starších pacientů zejména geriatrická křehkost, přidružená onemocnění a neschopnost dodržovat léčbu. Každý z těchto faktorů může u pacienta po transplantaci zvýšit nebezpečí úmrtí nebo selhání štěpu. 

Zdroj: 
www.era-edta2014.org

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme