Více dialýzy nemusí přinášet jen výhody

Zdvojnásobení dialyzační léčby nezlepšilo celkovou kvalitu života pacientů se selháním ledvin. Výsledky výzkumu badatelů z The George Institute for Global Health z australského Sydney tímto zpochybňují široce přijímaný názor, že delší dialýza obecně vede k lepším klinickým výsledkům a zlepšení kvality života. Přesto zintenzivnění dialyzační léčby zlepšilo některé dílčí výsledky, které mohou být důležité pro určitou skupinu pacientů.

Zdvojnásobení dialýzy nezlepšilo kvalitu života

Zdravé ledviny pracují 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, takže představa, že pacienti mohou zlepšit svůj zdravotní stav tím, že stráví více času na dialýze, má své opodstatnění. Studie se zúčastnily na dvě stovky pacientů vybraných ze 40 nemocnic v Austrálii, Kanadě, Číně a na Novém Zélandu, kteří byli sledováni po dobu 12 měsíců. 100 z nich bylo náhodně přiřazeno k režimu s prodlouženou dialýzou a 100 k režimu standardní dialýzy.

Pacienti ve skupině s prodlouženou dobou dialýzy strávili každý týden na dialýze 24 hodin, což představovalo dvakrát tolik času než u pacientů, kteří pokračovali ve standardním režimu. Navzdory značnému nárůstu dialyzační léčby nebyl zjištěn žádný rozdíl v celkové kvalitě života mezi oběma skupinami.

Dialýza šitá na míru

Delší doba dialýzy však přinesla zlepšení v některých sledovaných ukazatelích. Pozitivní vliv měla změna na parametry krevního tlaku, možnost snížení užívání některých léků pro kontrolu vysokého krevního tlaku a ke zlepšení došlo také v některých biochemických parametrech. Tyto faktory mohou být pro určité skupiny pacientů důležité.

Podle autorů studie současné znalosti neumožňují předložit obecná doporučení ohledně optimální délky dialýzy. Výsledky jejich studie však mohou usnadnit vytvoření dialyzačního plánu, který bude ušit pacientům přímo na míru podle jejich zdravotního stavu a jejich priorit.

Zdroje: https://medicalxpress.com/news/2017-02-dialysis-benefits.html#jCp
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2017/01/31/ASN.201511122

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme