Vyšší glomerulární filtrace nefront souvisí s rizikovými faktory onemocnění ledvin

Vědci z americké Mayo Clinic zkoumali, jak souvisí míra glomerulární filtrace jednoho nefronu s demografickými a klinickými charakteristikami pacientů a s jejich výsledky biopsie ledvin.

Nefron jako základní jednotka ledvin, v níž se filtruje krev

Nefron je základní stavební jednotkou ledvin. Je tvořen glomerulem (jemné krevní vlásečnice stočené do klubíčka, přes něž se filtruje krev za vzniku tzv. primární moči) a na něj navazujícím složitým systémem kanálků (kde se primární moč dále upravuje a především je ve velké míře zpětně vstřebávána).

Výzkumníci u téměř 1 400 žijících dárců ledvin analyzovali výsledky vyšetření ledvin zahrnující kontrastní počítačovou tomografii, zhodnocení celkové glomerulární filtrace a biopsii ledvin. Poté vypočítali průměrnou glomerulární filtraci připadající na jeden nefron tak, že celkovou glomerulární filtraci vydělili počtem nefronů (tento počet byl odhadnut pomocí odebraného vzorku bioptické tkáně a počítačovou tomografií zjištěného objemu části ledviny, v níž se nefrony nacházejí). 58 % zkoumaných dárců tvořily ženy, průměrný věk dárců byl 44 ± 12 let.

Glomerulární filtrace na jeden nefron se neliší podle věku ani pohlaví

Výsledky studie ukázaly, že u zdravých dospělých dárců ledvin je glomerulární filtrace na jeden nefron poměrně konstantní s ohledem na věk, pohlaví a výšku. Muži měli sice více nefronů než ženy a celková glomerulární filtrace u mužů byla vyšší, avšak glomerulární filtrace na jeden nefron se u mužů a žen významně nelišila.

Vyšší glomerulární filtrace na jeden nefron byla nezávisle spojena s nálezem větších nefronů při biopsii a rozsáhlejší glomerulosklerózou (sklerotické změny u krevních vlásečnic glomerulu) a arteriosklerózou (sklerotické změny u ledvinných tepen), než by se v dané věkové kategorii očekávalo. Dále souvisela s tělesnou výškou větší než 190 cm, obezitou a selháním ledvin v rodinné anamnéze.

Zdroje: www.medscape.com/viewarticle/881782#vp_2
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1614329

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme