Warfarin nezvyšuje úmrtnost pacientů na dialýze

Pacienti na dialýze mají vysoké riziko jak vzniku sraženin, tak i krvácení, a proto jakákoliv antikoagulační léčba, tedy podávání léků na snížení srážlivosti krve, musí být u nich prováděna se zvýšenou opatrností. Výsledky aktuální italské studie naznačují, že warfarin, lék s antikoagulačním účinkem, který je často používán k prevenci vzniku a léčbě krevních sraženin, nezvyšuje riziko úmrtí u pacientů na hemodialýze s fibrilací síní.

Nezvyšuje riziko úmrtí, ale nesnižuje výskyt mozkové mrtvice

Bylo sledováno 290 hemodialyzovaných pacientů s fibrilací síní, z toho 134 užívalo warfarin. V období 2 let zemřelo 115 pacientů (z toho 4 na mozkovou příhodu), 51 z nich užívalo warfarin a 64 bylo bez této medikace. Ačkoliv antikoagulační léčba nezvýšila riziko úmrtí pacientů, byla spojena se 4násobně zvýšeným rizikem krvácení a tato léčba nesnížila výskyt ischemické cévní mozkové příhody. Výsledky také ukázaly, že přítomnost dřívějších krvácivých poruch v anamnéze pacienta u něj zdvojnásobily riziko krvácení.
Naproti tomu tzv. protidestičková léčba, která ovlivňuje funkci krevních destiček a tím i srážení krve (např. aspirin), zvýšila riziko úmrtí o 71 %. Dlouhodobé užívání warfarinu bylo také spojeno s lepším přežitím, ve srovnání s přerušením léčby z důvodů jako je krvácení (69 % vs. 50 %). Sami autoři studie však naznačují, že warfarin nemusí být jediným faktorem ovlivňujícím tyto výsledky.

Rozporuplné výsledky

Předchozí výzkumy na toto téma přinesly rozporuplné výsledky. Pro objektivní posouzení rizik a přínosů warfarinu a stanovení nejlepších postupů pro prevenci mozkové mrtvice a krvácení u vysoce rizikových dialyzovaných pacientů s fibrilací síní budou nutné další studie.

Zdroje: http://www.nephrologynews.com/articles/110763-study-oral-anticoagulant-…
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25352571

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme