Náhrada funkce ledvin

Žilní trénink pro hemodialyzované

Pro potřeby chronické dialyzační léčby je nutno zajistit trvalý zdroj krve, který bude natolik výkonný, že zajistí dodávku krve 300ml/minutu. K tomuto účelu se provádí drobný operační zákrok na horní končetině, při němž je napojena žíla (odvádí krev ze tkání do srdce) na tepnu (rozvádí krev do tkání od srdce).

Napojením nízkotlakého žilního systému na vysokotlaký tepenný dojde k vytvoření zkratu = shuntu, jehož krevní průtok dosahuje 500 - 1000 ml/min. Takto upravená žíla - shunt - je vhodným zdrojem krve pro dialyzační proceduru. Při každé dialýze je shunt napichován 2 jehlami, přívodní, kterou je krev čerpána do dialyzačního filtru, a odvodní, jíž se očištěná krev vrací zpět.

Žilní trénink

U mnohých nemocných, zvláště diabetiků, žen, netrénovaných jedinců, je žilní systém někdy i tepenný systém nedostatečně vyvinut. U takových nemocných je samotná operace našití AV shuntu i následná použitelnost a životnost shuntu zhoršená. Stav žilního systému lze však speciálními cviky zlepšit, a to jak v období před operací, tak i po operaci.

Jak?

Ve stoje nebo vsedě nechejte horní končetinu viset dolů a stáhněte paži stahovací gumou blíže rameni podobně, jak je činěno při odběru krve. Po tomto stažení provádějte opakované stisky houbového balónku nebo gumového kolečka rytmicky co 1-2 vteřiny. Během cviků ruku nezvedejte. Pokud provádíte cviky po operaci, guma musí být stažena jen tolik, aby byl přítomen šelest shuntu. Pokud šelest není přítomen, je nutno gumu povolit natolik, aby se šelest opět objevil.

Jak dlouho a jak často?

Ponechejte staženou paži po dobu 10-15 min. Pokud se vaše ruka cvičením unaví, přerušte na chvíli pravidelné stlačování ruky, ale neuvolňujte stahovací gumu. Toto cvičení se doporučuje provádět 2 měsíce před operací a 2 až 3 měsíce po operaci. Po operaci možno začít již po 6 hodinách. Obecně: čím častěji, tím lépe. 10x denně je minimem, pokud chcete vidět cílový efekt. Něco navíc bude jistě přínosem.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme