Jste zde: Ledviny.cz PoradnaVaši poradciMUDr. Taťána Šrámková

MUDr. Taťána Šrámková

Odbornice na tematiku sexuality handicapovaných
MUDr. Taťána Šrámková

Odbornice na tematiku sexuality handicapovaných (po poranění míchy, se srdečně-cévními chorobami, s diabetem, onkologicky nemocných)

Vzdělání: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (atestace z psychiatrie a sexulogie)

Pracoviště: vedoucí lékařka oddělení v Úrazové nemocnici v Brně, odborná asistentka na Klinice traumatologie a Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Další aktivity: Přednáší na domácích i zahraničních kongresech, publikuje v odborných časopisech u nás i v zahraničí.

Poslední dotazy

Dobrý den, V současné době jsem léčen pulsy Endoxanu. Byl jsem poučen, že tento lék může být příčinou neplodnosti, ale více nevím. Zajímá mě, jestli se dá riziko neplodnosti vyjádřit třeba procentuálně a zda se jedná o „postižení“ dočasné, nebo trvalé. Děkuji za odpověď.

Byl jste poučený správně. Při léčbě Endoxanem (cyklofosfamid) a alespoň 6 měsíců po jejím skončení by muž neměl zplodit dítě a žena otěhotnět. Endoxan je chemoterapeutikum, má mutagenní účinky (může poškodit lidský zárodek) a genotoxické účinky (může poškodit genetický materiál, který nese mužská pohlavní buňka spermie v hlavičce, u ženy je genetický materiál uložený ve vajíčku). Během léčby a po léčbě by proto muže i žena měli používat některou z účinných antikoncepčních metod. Nejméně 6 měsíců po skončení léčby Endoxanem, pokud si pár přeje mít dítě, by muž měl mít vyšetřený spermiogram (ejakulát si muž odebere masturbací, po zkapalnění laborant provede zhodnocení spermiogramu: určí počet spermií, pohyblivost a morfologický tvar). Po některých typech chemoterapie dojde k vymizení spermií z ejakulátu (azoospermie, v ejakulátu nebyla nalezena žádná spermie). Pokud by spermie v ejakulátu byly, doporučovala bych provést nejen spermiogram, ale v některém z center asistované reprodukce i speciální vyšetření, které ozřejmí, zda spermie nebyly poškozeny. Provedení genetické konzultace je rovněž vhodné.