Prevence infekce vstupu

Pacienti s onemocněním ledvin mají z mnoha důvodů sníženou obranyschopnost, což vede k častějším nebo hůře probíhajícím celkovým infekčním onemocněním nebo k infekcím vstupujícím do těla pacienta přes cévní nebo peritoneální vstup pro dialýzu.

Klíčovým opatřením je pokud možno zabránit styku s infekčními činiteli (bakterie, viry, paraziti apod.), tedy především důkladně dodržovat osobní hygienu včetně pravidelného sprchování (výjimkou je krátkodobě zavedený centrální katetr), výměny prádla, mytí rukou po příchodu domů, po toaletě a před jídlem.

Dalším zdrojem patogenů jsou lidé s nakažlivou, vzduchem přenosnou chorobou (chřipka, nachlazení, angína, kašel atd.). Dbejte, aby jakákoli manipulace s cévním či břišním vstupem probíhala nejlépe za aseptických podmínek – základem je použití rukavic, případně roušky, a samozřejmě důkladná hygiena rukou u personálu i rodinných příslušníků.

I zdravý člověk má totiž na kůži podmíněné (oportunní) patogeny, které vám mohou znepříjemnit život. Pro snížení pravděpodobnosti infekčních onemocnění jsou pacienti s postižením ledvin očkováni proti chřipce a před zahájením dialýzy také proti infekční žloutence typu B.

Pokud u pacienta dojde k infekci cévního nebo peritoneálního přístupu pro dialýzu nebo k rozvoji celkové infekce, vždy je nasazena antibiotická léčba, která by měla být co nejdříve léčbou přesně zaměřenou na konkrétní patogen. V praxi to znamená určit mikrobiologickými metodami druh a nejlépe i citlivost původce infekce (patogenu) na antibiotika.

Nezapomínejme ani na posilování imunity otužováním, pobytem na čerstvém vzduchu, dostatečným přísunem vitamínů a kvalitním spánkem.