Nemoci

Stejně jako u jiných orgánů či orgánových soustav, i onemocnění postihující ledviny lze rozdělit dle několika kriterií. Podle původu nemoci rozlišujeme tři typy onemocnění:

  • vrozené (nemoci, s nimiž se člověk narodí)
  • dědičné (nemoc vzniká na základě chybné genetické informace)
  • získané

Nejdůležitějším faktorem každého onemocnění je ale jeho vliv na funkci ledvin. Primární onemocnění se týkají jen ledvin samotných, při sekundárním onemocnění je zhoršená funkce ledvin jedním z projevů jiného, většinou komplexního systémového onemocnění (např. diabetická nefropatie při cukrovce nebo lupoidní nefritida při onemocnění lupus erythematoides).

Selhávání ledvin

Akutní ledvinné selhání

Chronické renální selhání

Nemoci postihující přímo ledviny

Glomerulonefri­tidy

Glomeruloskleróza

IgA nefropatie

Bakteriální záněty (infekce ledvin) a nefrolithiaza

Polycystická ledvina

Tumory ledvin

Alportův syndrom

Systémová onemocnění postihující ledviny

Vysoký krevní tlak a ateroskleróza, infarkt ledviny

Vaskulitidy

Diabetes mellitus

Lupus erythematoides

Traumata a posttraumatické stavy ledvin, šoková ledvina