Aktivátory receptorů vitaminu D zmírňují nevolnost v důsledku urémie

Pokles funkce ledvin má za následek urémii – hromadění dusíkatých zplodiny metabolizmu v těle, včetně močoviny. Nevolnost v podobě nucení na zvracení patří mezi hlavní symptomy urémie a bývá častou indikací pro zahájení dialýzy. Dosud však nebyla objevena efektivní preventivní léčba uremické nevolnosti. Cílem nedávné japonské studie bylo zjistit, zda podávání aktivátorů receptoru vitaminu D během predialyzačního období může pozitivně ovlivnit výskyt této nevolnosti těsně před začátkem dialýzy.

Chronické onemocnění ledvin je spojeno s deficitem vitaminu D

Chronické onemocnění ledvin je spojeno s poruchou metabolismu vitaminu D a jeho nedostatkem, který má za následek další související komplikace. Ukazuje se, že podávání tzv. aktivátorů receptoru pro vitamin D může u pacientů s chronickým onemocněním zlepšit jejich prognózu. Vliv těchto léků na uremickou nevolnost však dosud nebyl znám.

Do výzkumu byly zahrnuty údaje více než 1 500 pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 5, kteří byli sledováni po dobu 3 měsíců před zahájením dialýzy. Předmětem zkoumání byl výskyt uremické nevolnosti a dalších komplikací při zahájení dialýzy a to, zda pacienti v predialyzačním období užívali aktivátory receptoru pro vitamin D.

Aktivátory receptoru vitaminu D jsou proti nevolnosti účinné

230 (15,0 %) pacientů zahájilo dialýzu z důvodu nevolnosti v důsledku urémie a 392 (25,5 %) pacientů užívalo před zahájením dialýzy aktivátory receptoru vitaminu D. Analýza výsledků ukázala, že užívání aktivátorů receptoru vitaminu D bylo spojeno s nižším výskytem nevolnosti v důsledku urémie.

Autoři studie se proto domnívají, že podávání aktivátorů receptoru vitaminu D v predialyzačním období může pomoci zabránit uremické nevolnosti u pacientů v pokročilých fázích chronického onemocnění ledvin.

Zdroj: http://link.springer.com/article/10.1007/s10157-016-1355-8

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme