Chronické selhání ledvin

Chronické onemocnění ledvin samo o sobě může způsobit poškození srdce

U pacientů s chronickým onemocněním ledvin se často objevuje srdeční selhání, které je spojeno s vysokou úmrtností u této skupiny nemocných. Dosud se předpokládalo, že rozvoj srdečního selhání u těchto pacientů bylo jen „vedlejším produktem“ chorob, které se běžně objevují v souvislosti s onemocněním ledvin, jako je diabetes nebo ischemická choroba srdeční. Nyní se poprvé objevila studie, která naznačuje, že poškození srdce může způsobit samotné chronické onemocnění ledvin.

Fungování srdce a ledvin je úzce propojeno 

Funkce srdce a ledvin se ovlivňují navzájem. Chronické onemocnění ledvin je časté při srdečním selhání – a platí to i naopak. Oba stavy mají společné mnoho rizikových faktorů, jako je diabetes, hypertenze nebo ischemická choroba srdeční. Zmíněná studie se snažila najít odpověď na otázku, zda každé chronické onemocnění ledvin samo o sobě také zároveň automaticky znamená postižení srdce.

Vědci zkoumali 70 pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez jakýchkoliv známek srdečního onemocnění. Zjišťovali u nich maximální srdeční výdej (množství krve, které srdce vypudí komorou do krevního oběhu za jednotku času) během co nejintenzivnější fyzické zátěže.

Pacienti s onemocněním ledvin měli zhoršenou srdeční funkci 

Ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých osob měli pacienti s chronickým onemocněním ledvin významně nižší maximální srdeční výdej a srdeční rezerva (schopnost navýšit srdeční výdej díky zvýšené zátěži) klesala podle závažnosti poškození ledvin. Autoři studie poukazují na to, že se jedná o první studii, která prokázala zhoršenou srdeční funkci u pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez známého onemocnění srdce. To je podle nich důležité zjištění, protože kardiovaskulární onemocnění je stále hlavní příčinou úmrtí pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Zdroj: 
http://www.web.era-edta.org
https://www.academic.oup.com

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme