Chronickým onemocněním ledvin trpí 10 % lidí na celém světě

Podle globální zprávy shrnující výsledky průzkumu provedeného v roce 2016 ve 125 zemích každý 10. člověk na světě trpí onemocněním ledvin. A ačkoli země s vysokými příjmy vykazují nejvyšší náklady na dialýzu a transplantace ledvin, méně než třetina (29 %) z nich považuje chronické onemocnění ledvin za prioritu ve srovnání s téměř dvěma třetinami (59 %) zemí s nízkými příjmy.

12 % Evropanů má nemocné ledviny

Šetření reprezentující 93 % světové populace ukázalo, že 10 % dospělých na celém světě trpí nějakou formu onemocnění ledvin. Odhadovaný výskyt se pohybuje od 7 % v jižní Asii a 8 % v Africe až po 11 % v Severní Americe a 12 % v Evropě, na Středním východě, ve východní Asii a v Latinské Americe.

Mezi zeměmi s vysokými příjmy byl výskyt onemocnění nejvyšší v Saúdské Arábii a Belgii (24 %), dále následovalo Polsko (18 %), Německo (17 %), Velká Británie (16 %) a Singapur (16 %). Naopak nejnižší výskyt chronického onemocnění ledvin mezi zeměmi s vysokými příjmy byl zaznamenán v Norsku a Nizozemsku (5 %).

Dostupnost screeningu je omezená napříč regiony

Přestože v zemích s vysokými příjmy podstupuje dialyzační léčbu nebo transplantaci pouze 0,1 % až 0,2 % populace, na tuto lékařskou péči jde 2 až 3 % celkového rozpočtu na zdravotnictví. V některých zemích však chronické onemocnění ledviny není z hlediska financování považováno za prioritu, za prvořadý problém jsou totiž vnímána spíše onkologická a kardiovaskulární onemocnění.

Překvapivě omezená napříč všemi regiony byla dostupnost vyšetření a sledování chronického onemocnění ledvin v primární péči. Například vyšetření sérového kreatininu a odhadované glomerulární filtrace bylo stále dostupné pouze v 18 % a vyšetření proteinurie v pouhých 8 % zemí.

Data bude nutné po několika letech znovu ověřit

Zpráva představuje první pokus o zmapování možností a připravenosti jednotlivých států po celém světě v oblasti péči o pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Podle autorů výzkumu se jedná pouze o výchozí údaje, po 2, 5 nebo 10 letech bude nutné znovu ověřit všechna data, aby bylo možné zjistit, jak se situace změnila.

Zdroje: www.medscape.com/viewarticle/878938
www.theisn.org/initiatives/ckd#isn-global-kidney-health-atlas

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme