Chybějící vlastní proteiny přispívají k odmítnutí orgánu po transplantaci

Podle nové studie transplantace ledvin přispívají k odmítnutí transplantovaného orgánu imunitní buňky, které jsou označovány jako „přirození zabijáci“, protože jim na dárcovských buňkách chybí proteiny tělu vlastních buněk. Lepší pochopení tohoto procesu by mohlo v budoucnu pomoci předcházet a léčit odmítnutí orgánů.

K odmítnutí orgánu může dojít i přes imunosupresivní léčbu
=====================
Transplantované orgány bývají imunitním systémem příjemce rozpoznány jako cizí, což vede k odmítnutí orgánů. Takovému odmítnutí se předchází pomocí imunosupresivních léků, které potlačují aktivitu imunitního systému, a většinou se zaměřují na T imunitní buňky (zajišťující buněčnou imunitu a jsou schopny rozeznat abnormální nebo poškozené buňky v těle). Odmítnutí však může nastat i přes takovou léčbu, a to nejen proto, že T buňky nemusí být terapií zcela potlačeny, ale také kvůli protilátkám a tzv. NK buňkám „přirozeným zabijáckým buňkám“ (z angl. natural killer cells), které cílí na dárcovskou tkáň.

Přirození zabijáci postrádají na dárcovských buňkách vlastní proteiny
=====================
NK buňky hrají důležitou roli v imunitním systému člověka, protože se podílejí na rozpoznávání a zabíjení škodlivých buněk, jako jsou nádorové buňky. Tyto škodlivé buňky se někdy pokoušejí uniknout imunitní detekci snížením tvorby speciálních proteinových komplexů tzv. MHC proteinů (Hlavní histokompatibilní komplex), což jsou proteiny, které umožňují T buňkám vázat se na buňky, rozpoznávat vlastní buňky od cizorodých. Tento mechanismus činí škodlivé buňky neviditelnými pro T buňky, avšak ne pro NK buňky. Přirozené zabijácké buňky mohou prostřednictvím svých receptorů detekovat nepřítomnost těchto MHC proteinů, a zabíjet škodlivé buňky. To představuje velmi důležitý obranný mechanismus.
Při transplantaci dárcovské buňky v transplantovaném orgánu vytvářejí jiné MHC proteiny než příjemce. Přirození zabijáci proto postrádají „vlastní“ MHC proteiny na těchto dárcovských buňkách a stávají se aktivními.
Uvedená zjištění naznačují důležitost těchto přirozených zabijáckých buněk po transplantaci a mohou být základem pro nové způsoby prevence nebo léčby odmítnutí transplantované ledviny.

Zdroj: https://medicalxpress.com/news/2021-07-contributes-transplantation.html

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme