Citrát sodný lepší než heparin?

Heparin se u dialyzovaných pacientů používá v intervalu mezi hemodialýzami jako tzv. tekutá zátka neboli zámek dialyzačního katétru. Úkolem heparinového zámku je přerušení procesu srážení krve po vytvoření sraženiny, tedy blokování srážení krve nad nutnou mez, a je také prostředkem ochrany proti infekci. Podle nové studie může u hemodialyzovaných pacientů s centrálním venózním katétrem jako alternativa heparinu sloužit citrát sodný, který má stejný účinek jako heparin a navíc je jeho použití spojeno s výrazně menším výskytem katétrových infekcí.

Citrát versus heparin

Odborníci srovnávali použití zátky dialyzačního katétru ve formě 4% citrátu sodného a heparinu (5 000 jednotek/ml). Shromáždili údaje od 60 pacientů na hemodialýze, u kterých byla použita heparinová zátka, a 58 hemodialyzovaných pacientů, u kterých byl použit citronan sodný. U 33 pacientů byly použity obě látky. Vědci zjistili významný rozdíl ve výskytu nákazy. Diagnostikovali 20 případů infekce, které se objevily u pacientů při použití heparinu a 11 případů u pacientů s použitím citrátu sodného. Navíc bylo nutné vyměnit nebo odstranit významně více katétrů s použitím heparinového zámku než těch s použitím citrátu sodného (34 vs. 18). Ačkoliv použití heparinu bylo spojeno s častější hospitalizací než použití citrátu, rozdíl nebyl statisticky významný.

Možná alternativa

Autoři studie připomínají, že heparin je standardní látkou užívanou jako zátka dialyzačního katétru, avšak není stanovena žádná optimální dávka heparinu. Systémové antikoagulační účinky, které byly pozorovány, tak mohou být důsledkem použití heparinových zámků. Studie prokazují zvýšení aktivovaného parciálního tromboplastinového času (základní test srážení krve) a riziko krvácení jako důsledek nežádoucího účinku heparinu z dialyzační zátky. To může znamenat riziko pro pacienty s nedostatečnou funkcí ledvin, kteří mají zvýšené riziko krvácení v důsledku dysfunkce krevních destiček. 4% Citrát sodný je navrhován jako vhodná alternativa k heparinu. Působí jako místní antikoagulant, ale má také antimikrobiální vlastnosti. Již předchozí studie prokázaly, že 0,5% citrát sodný v laboratorních podmínkách inhibuje tvorbu biofilmu a růst bakterií Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/sodium-citrate-better-than-heparin-f…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme