Cvičení a děti v konečném stadiu onemocnění ledvin

Většina dětí v konečném stádiu onemocnění ledvin přežívá do dospělosti, mnohé z nich však oproti svým vrstevníkům výrazně zdravotně strádají. Důvodem bývá především jejich nízká fyzická výkonnost. I když u pacientů s onemocněním ledvin existuje mnoho překážek, které jim brání v pravidelné fyzické aktivitě, přesto je cvičení jedním z důležitých faktorů pro zlepšení jejich fyzické kondice a zdravotního stavu.

Snížená fyzická výkonnost

Řada studií hodnotí fyzickou výkonnost dětí v konečném stadiu onemocnění ledvin. Výzkum u 10 nizozemských dětských pacientů na hemodialýze odhalil, že 7 z 10 pacientů mělo spotřebu kyslíku při zátěži pod normou obvyklou pro jejich věkovou skupinu (používá se pro posouzení výkonnosti). 4 pacienti nevydrželi maximální zátěž a 5 pacientů mělo výrazně sníženou úroveň hrubé motoriky.

Studie zahrnující 40 dětí v konečném stádiu onemocnění ledvin (25 po transplantaci a 15 na dialýze) testovala jejich výkony na běžeckém pásu. Byla měřena maximální spotřeba kyslíku, svalová síla, procento tělesného tuku a fyzické kondice. Žádný z pacientů na dialýze (a pouze jeden z transplantovaných) nedosáhl standardní fyzické kondice obvyklé pro zdravé děti v daném věku. Ve skupině dialyzovaných byla 9 pacientům transplantována ledvina a za tři měsíce po operaci byli znovu testováni, k žádnému zlepšení však nedošlo.

Cvičení při dialýze

Odborníci odhadují, že děti navštěvující třikrát týdně dialyzační centrum, tráví až 43 % svého času hemodialyzační léčbou. Udávají také, že tito pacienti věnují mimoškolní fyzické aktivitě pouze méně než 10 % svého času. Přitom čas strávený na hemodialýze poskytuje vynikající příležitost pro vykonávání fyzické aktivity. Dodržování pravidelného cvičebního programu během hemodialýzy by mohlo přispět ke zlepšení jejich zátěžové kapacity.

V rámci pilotní studie cvičilo 10 dětí 30 až 60 minut dvakrát týdně během dialyzační procedury a následně byl zkoumán vliv této aktivity na jejich fyzickou kondici.
Na počátku studie se kondice téměř všech pacientů nacházela pod průměrnými hodnotami. Po třech měsících cvičení vykazovali všichni zlepšení v testu 6minutové chůze a síly dolních končetin.

Cvičením ke kvalitnějšímu životu

Zvýšení fyzické aktivity a výsledné zlepšení fyzické funkce má potenciál zlepšit kvalitu života u dětí s onemocněním ledvin. To jim může pomoci bojovat s případným pocitem izolace a vyloučenosti z kolektivu zdravých dětí. Tohoto cíle lez dosáhnout pečlivým posouzením fyzické kondice takto nemocných dětí, doporučením přiměřené fyzické aktivity a zejména začleněním pravidelného cvičení do dialyzační léčby.

Zdroj: "journals.lww.com":http://journals.lww.com/nephrologytimes/Fulltext/2010/08000/Exercise_an…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme