Delší hemodialýza může snížit riziko úmrtnosti

Podle studie vědců z Washingtonské univerzity v Seattlu je prodloužená doba hemodialýzy oproti standardně prováděné hemodialýze spojena s 33% snížením rizika úmrtnosti.

Procedura prodloužena na téměř 400 minut

Výzkum zahrnoval přes tisíc pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin, kteří byli třikrát týdně léčeni hemodialýzou s prodlouženou dobou trvání a přibližně sto pacientů léčených konvenční hemodialyzační léčbou. Průměrná doba jedné procedury u prodloužené dialýzy činila 399 minut, u běžné hemodialyzační léčby pak 211 minut.
Pacienti léčení prodlouženou hemodialýzou měli o 33 % nižší riziko úmrtí v porovnání s osobami na běžné dialýze.

Prodloužení dialýzy má výhody i nevýhody

Autoři studie se domnívají, že důležitou výhodou prodloužené hemodialýzy ve srovnání s jinými formami intenzivnější dialýzy je vyloučení nutnosti častějšího využívání cévního přístupu, které může vést ke zvýšenému výskytu komplikací spojených právě s cévním přístupem.

Průměrná doba jedné procedury u pacientů léčených prodlouženou hemodialýzou však byla o více než tři hodiny delší než průměrná doba konvenční hemodialýzy, což představuje mnohem delší dobu, než jaká je běžná v rámci standardního klinického provozu.

Výsledky této rozsáhlé studie naznačují, že významně prodloužená doba hemodialyzační procedury může pro pacienty představovat nižší riziko úmrtnosti v porovnání s konvenční léčbou. Pro potvrzení těchto zjištění však budou nezbytné další studie srovnávající tyto dvě formy hemodialýzy.

Zdroje:
www.renalandurologynews.com/hemodialysis/longer-hemodialysis-may-offer-…
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27555118

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme