Dětští pacienti často nepochopí opatření pro snížený příjem fosforu

Vědci odhalili, že u dětských pacientů na dialýze existuje neshoda mezi tím, jak sami vnímají dodržování diety s nízkým obsahem fosforu a užívání vazačů fosfátů, a tím, jak tato opatření ve skutečnosti uplatňují. Pokoušeli se odhalit faktory představující překážku optimální kontroly hladiny sérového fosforu u dětí na dialýze a zhodnotit, jak samotné děti a osoby, které o ně pečují, vnímají snadnost nebo obtížnost dodržování omezení fosforu ve stravě a užívání vazačů fosfátu.

Dialyzované děti ve věku 13 let a starší nejčastěji trpí hyperfosfatémií

Výzkumníci v Kansas City v americkém státě Missouri hodnotili hladiny fosforu v séru u 48 dětí na peritoneální dialýze nebo hemodialýze. Byl objeven úzký vztah mezi věkem pacienta a jeho hladinou fosforu v krvi. Dospívající ve věku 13 let a starší měli nejvyšší míru hyperfosfatémie (88 %).

Pacienti (a jejich pečující osoby) udávající, že mají hodnoty fosforu pod kontrolou, měli nižší hladiny fosforu než ostatní. Přesto 46 % těchto pacientů ve skutečnosti vykazovalo zvýšenou hladinu fosforu v krvi, tedy hyperfosfatémii. Ačkoliv 73 % pacientů udávalo, že dietní omezení a užívání vazačů fosfátu je „velmi jednoduché“ nebo „spíše jednoduché“, 40 % z nich trpělo hyperfosfatémií. Stejně tak 87 % pečujících osob považovalo pokyny k omezení fosforu za snadné, přesto 49 % z jejich dětí mělo hyperfosfatémii.

Je nutné se více zaměřit na edukaci

Zjištění, že nejvýznamnějším faktorem souvisejícím s hyperfosfatémii u dětí je věk a že 13leté a starší děti mají větší pravděpodobnost zvýšené hladiny fosforu v séru než mladší děti, odpovídá výsledkům dalších podobných studií. Navíc se zdá, že existuje rozpor mezi tím, jak je vnímána snadnost dodržování dietních omezení a užívání vazačů fosfátu, a reálným udržováním doporučené hladiny fosforu v krvi. Uvedené skutečnosti nejsou příliš překvapivé, jelikož užívání vazačů fosfátů má svá specifika a přísná pravidla, navíc se mohou objevit i nežádoucí účinky.

Podle autorů studie by měla být věnována zvýšená pozornost tomu, aby dětští pacienti či osoby, které o ně pečují, byli řádně proškoleni ohledně diety se sníženým obsahem fosforu. Zdůrazňují také, že je důležité zaměřit se na omezení příjmu aditiv obsahujících fosfor, a to jak z potravin s nízkou nutriční hodnotou, tak z potravin bohatých na bílkoviny (při zajištění adekvátního příjmu bílkovin).

Zdroje: /www.renalandurologynews.com/hyperphosphatemia/young-patients-often-misp…
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26993357

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme