Dialyzovaní a průkaz osoby se zdravotním postižením

Zahájení dialyzační léčby je bezpochyby náročným životním obdobím. Situace může být ještě komplikovanější, pokud má nemocný další přidružené zdravotní problémy, nebo se ocitne v tíživé sociální situaci. V případech, kdy má pacient vedle dialyzační léčby ještě omezenou schopnost pohyblivosti nebo orientace, může si zažádat o průkaz osoby se zdravotním postižením, který mu poskytuje legislativou dané výhody.

Jak a kde se žádá o průkaz osoby se zdravotním postižením?
=====================
Žádost o průkaz se podává na krajském úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Na jejím základě příslušná okresní správa sociálního zabezpečení zažádá o posouzení zdravotního stavu osoby. Krajská pobočka úřadu práce pak podle tohoto posudku rozhodne o tom, zda se průkaz přiznává, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.

Není průkaz jako průkaz
=====================
Existují 3 různé typy průkazů podle závažnosti postižení. Průkaz označený symbolem „TP“ je určen pro osoby se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ mají osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Lidé se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce pak mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“. Výhody, které osoba se zdravotním postižením může využívat, se liší podle typu průkazu, zpravidla se týkají slev na jízdném či bezplatného jízdného, slev na různé kulturní a sportovní akce atd.
Další nároky upravují předpisy jsou například zákon o daních z příjmu, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

Parkování a příspěvek na mobilitu
=====================
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil nebo kteří jsou v nějakém autě přepravováni mají dále nárok na speciální parkovací průkaz. Ten umožňuje např. bezplatné stání na místě pro vozíčkáře označeném kresleným piktogramem, umožňuje zřízení vyhrazeného stání před domem, osvobození od nutnosti zakoupení dálniční známky atd. Pro osoby, které se pravidelně za úhradu dopravují nebo jsou dopravovány, pak může být užitečný i tzv. příspěvek na mobilitu ve výši 550 Kč měsíčně.
Zdroj: https://www.bbraun.cz/cs/spolecnost/b-braun-avitum/casopis-dialog.html

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme