Dodržování léčby vazači fosfátů u dialyzovaných

Podle nedávno publikované mezinárodní studie 45 % dialyzovaných pacientů alespoň jedenkrát v předchozím měsíci zapomnělo užít vazače fosfátů. Mnoho nemocných na hemodialýze užívá více léků najednou a často tak dochází k tomu, že vynechají právě tento lék.

Více léků a horší dodržování léčby

U více než 5 tisíc pacientů z 12 různých zemí byl hodnocen vztah mezi nedodržováním léčby vazači fosfátů a hladinou sérového fosforu a parathormonu. Průměrný počet denně užívaných tablet vazačů fosfátů se pohyboval mezi 7,4 (Spojené státy) a 3,9 (Francie). Polovině pacientů bylo předepsáno 6 nebo více tablet denně a 13 % více než 12 tablet.
Pacienti museli zodpovědět, kolikrát zapomněli tablety užít v předchozím měsíci. Téměř polovina (45 %) uvedla, že se jim podařilo vynechat lék alespoň jednou. Zároveň byl pozorován trend, kdy s vyšším počtem denně užívaných léčiv vzrůstá pravděpodobnost, že pacient některý z léků zapomene užít.

Rodinný život přispívá k dodržování medikace

Nedodržování léčby (definované jako vynechání 3 nebo více tablet do měsíce) bylo spojeno s vysokou hladinou fosforu i parathormonu v séru. Vyšší pravděpodobnost nedodržování léčby měli nesezdaní pacienti a osoby s duševním onemocněním. Více než polovina pacientů (55 %) uvedla, že správně užila všechny předepsané léky. Tito pacienti žili s větší pravděpodobností v manželství nebo s rodinou.

Problémem bývá počet užívaných léků

I přes mnohé limity, které autoři ve své studii zmiňují, upozorňují na skutečnost, že by k lepšímu dodržování léčby vazači fosfátů mohl pomoci jednodušší a snadněji splnitelný dávkovací režim. U pacientů s vysokými hladinami sérového fosforu pak může být užitečné nepřistupovat hned k navýšení dávek vazačů fosfátu, ale nejprve posoudit, kolik léků pacient aktuálně užívá, a pokud je to možné, dávkovací režim zjednodušit.

Zdroje:

www.renalandurologynews.com/hyperphosphatemia/phosphate-binder-adherenc…
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12315/abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme